Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
On-line videozáznam

Připravované změny v zákoně o DPH od 1. 4. 2017

Ing. Jana Kolářová, 15.3.2017, Délka videa: 01:47:54
Cílem videosemináře je seznámit účastníky s praktickými dopady změn v zákoně o DPH.

On-line seminář je určen

pro účetní, pracovníky ekonomických či finančních úseků firem, kteří jsou zodpovědní za povinnosti týkající se DPH. 

Cílem on-line semináře je:

seznámit účastníky s praktickými dopady změn v zákoně o DPH.

Obsah on-line semináře:

Na semináři se dozvíte podrobnosti k těmto otázkám:

Podle dosavadního návrhu lze očekávat změny v těchto oblastech DPH:

 • Odvod DPH ze zálohy přijaté před uskutečněním plnění – upřesnění podmínek pro okamžiku vzniku povinnosti přiznat daň
 • Prokazování vývozu
 • Osvobození od daně u přepravy a dalších služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
 • Dlouhodobý majetek nabytý formou tzv. finančního leasingu
 • DPH při ztrátě, zničení a odcizení obchodního majetku – vyrovnání a úprava odpočtu daně
 • Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti na další případy dodání nemovité věci
 • Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti na poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce
 • Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti na dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky a na dodání zboží po postoupení práva na realizaci výhrady vlastnictví
 • Postup při nesprávném uvedení daně za jiné zdaňovací období
 • Povinnost opravy dříve uplatněného nároku na odpočet
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty za plnění virtuální měnou
 • Nespolehlivé osoby - rozšíření institutu nespolehlivého plátce
 • Společná činnost více osob (společnost, dříve sdružení) – zrušení speciálních ustanovení
 • Zrušení registrace po úmrtí plátce – povinnost podat přiznání
 • Další změny

Soubory ke stažení

DPH 2017_online.pdf 1.76 MB

Lektor

Ing. Jana Kolářová, lektor Daně, účetnictví

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,

Objednávka

Cena 490 Kč + 21 % DPH
Objednat

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • obsah je propojen s videem - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který obdržíte do e-mailu ihned po objednání. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz