On-line seminář

Přiznání fyzických osob a podávání přehledů

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor toho, za jakých podmínek, dokdy a jak podat daňové přiznání kdani zpříjmů fyzických osob a související přehledy na sociální a zdravotní pojištění.

Obsah on-line semináře:

  • zásady pro podávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob (aktuální formuláře/změny oproti minulému roku, kdy je povinnost podat daňové přiznání, povinné přílohy, do kdy a jak podat přiznání, jak prodloužit termín pro podání, do kdy doplatit daň, jak požádat o přeplatek, zálohová povinnost na další období apod.)
  • zásady pro podávání přehledů na sociální a zdravotní pojištění (jak sestavit, co do příloh, kdy podat a doplatit, od kdy změnit zálohy na další období apod.).

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.3.2019

10:00 - 11:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.