On-line seminář

Přiznání fyzických osob za pět minut dvanáct

RNDr. Ivan Brychta

Aktuální otázky a odpovědi v souvislosti s podáváním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014.

E-learning je určen pro

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe

Cílem on-line semináře je

Aktuální otázky a odpovědi v souvislosti s podáváním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014.

Obsah on-line semináře

-          ve stručnosti budou připomenuty základní změny ve zdanění fyzických osob pro rok 2014

-          zopakována budou rovněž pravidla pro podávání daňových přiznání fyzickými osobami

-          budou probrány změny ve formuláři daňového přiznání

-          další část pak bude podle aktuálního množství dotazů zaměřena na zodpovídání individuálních dotazů účastníků on-line semináře, které mohou zasílat i dopředu nebo klást v průběhu on-line semináře, případně (pokud bude dotazů od účastníků méně) na problematiku častých dotazů k problematice zdanění fyzických osob.

Jak e-learningový seminář probíhá?

  • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
  • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
  • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
  • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
  • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

  • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
  • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
  • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

31.3.2015

14:00 - 15:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.