Seminář

Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny aj. v r. 2017

Zdeněk Křížek

Seminář je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Je určen především pro mzdové účetní, personalisty a osoby zabývající se problematikou exekucí. Na tomto semináři se posluchači seznámí se současnou právní úpravou v dané problematice pro rok 2017, a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek, a to podle posledního právního výkladu.

Cíl semináře:

Seminář je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Je určen především pro mzdové účetní, personalisty a osoby zabývající se problematikou exekucí. Na tomto semináři se posluchači seznámí se současnou právní úpravou v dané problematice, pro  rok 2017, a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek a to podle posledního právního výkladu.                          

Seminář je určen pro:

Pro pokročilé a zkušené mzdové účetní.                         

Obsah semináře:

1)   Právní předpisy související s problematikou srážek pro rok 2017.

 

2)   V jakých případech se sráží ze mzdy, platu, nebo odměny.

Srážky ve smyslu Zákoníku práce. Co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance. Co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance. Pojem výkon rozhodnutí – exekuce. Srážka ze mzdy nad rámec Zákoníku práce. Evidence o prováděných srážkách.

 

3)   Dohody o srážkách ze mzdy, platu.

Dohody o srážkách ze mzdy podle Zákoníku práce – penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, a další srážky po dohodě zaměstnavatel zaměstnanec. Srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli. Dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu Občanského zákoníku – dobrovolná platba výživného v roce 2017. Vzory, postupy.

 

4)   Okruh příjmů, ze kterých se provádí srážky.

Mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci. Souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele. Způsob provádění srážek. Daňové bonusy, roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech. Odstupné, odchodné. Příjmy podle Zákoníku práce - § 145, příjmy podle OSŘ - § 299 v roce 2017.

 

5)    Pořadí srážek ze mzdy – přednostní a nepřednostní pohledávky.

Postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád přednostní pohledávky, jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních, a správních orgánů - § 279 OSŘ.

 

6)     Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah.

Životní a existenční minimum, zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek, nezabavitelná částka na povinného a další nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2017. (rodinné příslušníky povinného) ve smyslu Nového občanského zákoníku. Specifické případové studie.Určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek. Zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek. Souběh příjmů od více plátců.

7)     Specifika při posuzování srážek při výkonu rozhodnutí – soudní ,

        správní výkon rozhodnutí. Exekuční příkaz a jeho obsah. Součinnost

        plátce mzdy povinného a exekutora – podávání informací.

Nařízení exekuce – doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc-vykonatelnost. Změna plátců mzdy – povinnosti plátce mzdy, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu Občanského soudního řádu – soud, další orgány. Souběžné příjmy a postupy při provádění srážek. Srážky při oddlužení , tzv. osobní bankrot, povinnosti zaměstnavatele. Srážky z jiných příjmů – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského. Postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství). Zákon o exekutorech – povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům. Insolvence zaměstnance. Postupy při provádění srážek v insolvenčním řízení a po jeho skončení.

 

8)      Praktické příklady – případové studie, doporučené postupy – vzory,

         vnitřní firemní předpisy týkající se postupu při provádění srážek.

         Informace o připravovaných změnách pro rok 2018.

 

9)     Závěr semináře, diskuse, odpovědi na otázky.

Lektor

Zdeněk Křížek

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.8.2017

9-13:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

Srážky ze mzdy, srážky z platu, seminář pro mzdové účetní, seminář pro personalisty, srážky z odměny, srážky bez souhlasu zaměstnance, srážky bez souhlasu, srážky ze mzdy seminář, srážky se souhlasem zaměstnance, srážky ze mzdy školení, srážky ze mzdy kurz, srážky se souhlasem, školení pro mzdové účetní, školení pro personalisty, srážky ze mzdy nad rámec Zákoníku práce, evidence o prováděných srážkách, evidence o srážkách ze mzdy, evidence o srážkách, dohody o srážkách ze mzdy, dohody o srážkách z platu, penzijní připojištění, životní pojištění, výživné, pořadí srážek ze mzdy, nezabavitelná částka, životní miminum, exekuce, exekuční příkaz, srážky při oddlužení, osobní bankrot.