On-line seminář

Problematika závaznosti a nezávaznosti technických norem v oblasti BOZP

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

V souvislosti s nabytím účinnosti nové úpravy VTZ opět vyvstala otázka závaznosti technických norem. Jak se to tedy s českými technickými normami má? Jaké je jejich postavení mezi ostatními předpisy, z čeho vycházíme když řekneme, že technické normy závazné, v jakém smyslu tomu tak je, a jak je to s vymahatelností této závaznosti, po které se také odborná veřejnost ptá?

Obsah on-line semináře

  • úvod do problematiky technických norem
  • technické normy, jejich tvorba, vydávání a přístup k technickým normám
  • zakotvení českých technických norem a jejich aplikace v systému právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
  • závaznost a nezávaznost českých technických norem v oblasti BOZP
  • dotazy a závěr semináře

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

Petr Kožmín je zkušeným lektorem dalšího vzdělávání v pracovněprávní oblasti a BOZP, působí již řadu let v různých pozicích v oblasti BOZP. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení BOZP a svazový inspektor Odborového sdružení železničářů, je soudním znalcem v oboru bezpečnost práce se specializací na Bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.10.2022

14:00 - 16:00

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.