Seminář

Problémové chování ve škole - prevence a účinné řešení

Mgr. Julius Bittmann

Seminář se věnuje prevenci a efektivnímu řešení problémového chování u dětí, žáků a studentů od mateřských po střední školy. Přednášející se zaměřuje na rozdíly vchování u dětí sdiagnózou (poruchy chování, autismus, ADHD, PDA aj.) i bez ní, vhodné formy práce a motivace dětí, u nichž se toto chování objevuje.

Seminář je určen pro:

pedagogy, asistenty pedagoga a vychovatele.

Co Vám seminář přinese:

praktické rady k prevenci a efektivnímu řešení problémového chování u dětí, žáků a studentů od mateřských po střední školy. Přednášející se zaměřuje na rozdíly v chování u dětí s diagnózou (poruchy chování, autismus, ADHD, PDA aj.) i bez ní, vhodné formy práce a motivace dětí, u nichž se toto chování objevuje. Dostatek prostoru je věnován příkladům dobré praxe a konkrétním dotazům účastníků.

Obsah semináře:

  • Popis nejčastějších projevů problémového chování
  • Identifikace příčin
  • Osobnost žáka s diagnózou
  • Možnosti prevence
  • Popis odměnových systémů
  • Návrhy úpravy vyučovací hodiny
  • Popis krizového plánu
  • Nástin spolupráce s poradenským zařízením
  • Nástin spolupráce s rodinou

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 13.15 – oběd

13.15 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 - 14.45 - přestávka s občerstvením

14.45 - 16:00 - přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

Mgr. Julius Bittmann

je kognitivně behaviorální terapeut, psychoterapeutické praxi se věnuje od roku 2010. Vystudoval sociální pedagogiku a učitelství na Karlově univerzitě, od roku 2007 působí v Národním ústavu pro autismus (dříve APLA Praha). Absolvoval psychoterapeutický kurz kognitivně behaviorální terapie pod vedením prof. Jána Praška. Pracuje s dospělými i dětmi…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.12.2018

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.