On-line seminář

Proč a jak si udělat svou osobní SWOT analýzu

Uvědomte si své silné a slabé stránky

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

SWOT analýza patří k nejznámějším manažerským nástrojům. Slouží ke zmapování silných a slabých stránek podniku, a jejich propojení s příležitostmi a hrozbami, kterým je vystaven zvenčí. Podobnou analýzu, si však můžeme udělat i sami pro sebe. Řekne nám, na co bychom se měli zaměřit, kde se nám otevírají nové příležitosti, i na co si dát pozor.

Stručný obsah webináře: 

  • Cíle a pravidla osobní  SWOT analýzy
  • Jak najít své silné a slabé stránky?
  • Jak najít své příležitosti a hrozby?
  • Jak SWOT analýzu převést do své „osobní strategie“

Cílová skupina semináře:

Webinář je určen všem, kteří se zamýšlejí nad tím, jak co nejlépe rozpoznat své silné i slabé stránky, jak nalézt své hlavní konkurenční výhody a využít svůj potenciál.

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.1.2022

10:00 - 11:00

On-line

1 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.