On-line seminář

Proč je naše vůle důležitá a jak ji můžeme posílit

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

S vyšší vůlí bychom zdravěji jedli, častěji cvičili, netrpěli obezitou, pili méně alkoholu, méně kouřili a šetřili si více na důchod. Řadu důležitých úkolů, pracovních i osobních, které často odkládáme, bychom vykonali dříve. Mnoha osobních i životních cílů bychom tak dosáhli podstatně snadněji, a náš život by se stal nejen úspěšnější, ale i snazší. Proč tomu tak ve skutečnosti není a jak můžeme své vůli pomoci?

Osnova webináře: 

  • Co je vůle a proč je důležitá?
  • Lze vůli trénovat?
  • Jak s vůlí hospodařit a bránit jejímu vyčerpání
  • Vůle, osobní disciplína a osobní motivace
  • Jak svou vůli posílit 

Cílová skupina webináře:

Seminář je určen všem, kteří chtějí posílit svou výkonnost na základě své osobní disciplíny, své vlastní motivace i síly své vůle a kteří se chtějí seznámit s možnostmi se svou vůlí lépe hospodařit a dokázat ji v případě potřeby posílit.

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

24.2.2023

10:00 - 11.00

On-line

Přihlásit Připomenout

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.