Seminář

Provozování činností epidemiologicky závažných v roce 2019

MUDr. Pavla Svrčinová

Seminář se zaměří na legislativní požadavky na stravovací služby, jak národní úrovni tak na úrovni Evropského společenství, na nejčastější problémy při jejich naplňování ( osobní, provozní hygiena, zavádění postupů založených na principu HACCP a technologie přípravy pokrmů). Další probíranou oblastí bude oblast zásobování pitnou vodou, odstraňování odpadů a předmětů pro styk s potravinami. Dále bude osvětlena problematika kategorizace prací v potravinářství, včetně pracovně lékařských služeb.

Seminář je určen pro:

provozovatele potravinářských podniků, zejména ze sektoru společného stravování.

Cíl semináře:

je seznámit posluchače s legislativními požadavky na stravovací služby, jak na národní úrovni tak na úrovni Evropského společenství. Upozornit na nejčastější problémy při jejich naplňování ( osobní, provozní hygiena, zavádění postupů založených na principu HACCP a technologie přípravy pokrmů). Další probíranou oblastí bude oblast zásobování pitnou vodou, odstraňování odpadů a předmětů pro styk s potravinami. Dále bude osvětlena problematika kategorizace prací v potravinářství, včetně pracovně lékařských služeb. 

Obsah semináře:

·         Harmonizace s legislativou EU.

·         Kvalita pitné vody.

·         Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a stravovacích služeb

·         Materiály a předměty pro styk s potravinami a pokrmy

·         Kategorizace prací

·         Státní zdravotní dozor

·         Správní delikty na úseku činností epidemiologicky závažných

Časový harmonogram:

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků
  9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)
11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením
11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuse)

Lektor

MUDr. Pavla Svrčinová

Hygienička a odbornice v ochraně a podpoře veřejného zdraví na národní i evropské úrovni. Dlouhá léta se specializuje na hygienu výživy a bezpečnost potravin, jako auditorka na celoevropské úrovni. V minulosti byla například zaměstnána u Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako ředitelka odboru hygieny výživy a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.6.2019

9:00 - 13:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto semináři se seznámíte s pojmy jako:

Epidemiologie, potravinářské podniky, povinnosti potravinářských podniků, stravovací služby, stravovací zařízení, materiály a předměty pro styk s potravinami a pokrmy, kategorizace prací, kategorizace prací školení, státní zdravotní dozor, správní delikty atp.