Seminář

Provozování činností epidemiologicky závažných v roce 2020

MUDr. Pavla Svrčinová

Cílem semináře je seznámit posluchače s legislativními požadavky na stravovací služby, jak na národní úrovni tak na úrovni Evropského společenství. Upozornit na nejčastější problémy při jejich naplňování ( osobní, provozní hygiena, zavádění postupů založených na principu HACCP a technologie přípravy pokrmů). Další probíranou oblastí bude oblast zásobování pitnou vodou, odstraňování odpadů a předmětů pro styk s potravinami.Dále bude osvětlena problematika kategorizace prací v potravinářství, včetně pracovně lékařských služeb.

Seminář je určen pro:

provozovatele potravinářských podniků, zejména ze sektoru společného stravování.

Obsah semináře:

  • Harmonizace s legislativou EU.
  • Kvalita pitné vody.
  • Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a stravovacích služeb
  • Materiály a předměty pro styk s potravinami a pokrmy
  • Kategorizace prací
  • Státní zdravotní dozor
  • Správní delikty na úseku činností epidemiologicky závažných

Lektor

MUDr. Pavla Svrčinová

Hygienička a odbornice v ochraně a podpoře veřejného zdraví na národní i evropské úrovni. Dlouhá léta se specializuje na hygienu výživy a bezpečnost potravin, jako auditorka na celoevropské úrovni. V minulosti byla například zaměstnána u Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako ředitelka odboru hygieny výživy a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

24.4.2020

9:00 - 13:00

Olomouc

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto semináři se seznámíte s pojmy jako:

Epidemiologie, potravinářské podniky, povinnosti potravinářských podniků, stravovací služby, stravovací zařízení, materiály a předměty pro styk s potravinami a pokrmy, kategorizace prací, kategorizace prací školení, státní zdravotní dozor, správní delikty atp.