Seminář

Provozování mezinárodní dopravy vozidly nad 2,5 tuny

Jaký dopad má balíček mobility EU na vás jako podnikatele v dopravě?

Ing. Jiří Novotný

Podnikatelé v silniční dopravě provozující mezinárodní dopravu velkými vozidly a od května 2022 také vozidly nad 2,5 tuny musejí mít opis licence Společenství (eurolicenci). Co dalšího přinesl novelizovaný balíček mobility a úpravy tuzemského zákona o silniční dopravě? Jejich aplikace v praxi vyvolává řadu otázek. Také lhůty pro realizaci změn byly odstartovány novým prováděcím nařízením (EU) 2021/1228. Přijďte diskutovat o všech podstatných aspektech aktualizovaných předpisů.

Obsah semináře:

  •  novely zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě provedené v roce 2020 zákony č. 115/2020 Sb. a 337/2020 Sb.
  •  novelu nařízení  (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti provedenou nařízením (EU) č.2020/1054
  •  novelu nařízení (EU) č 165/2014 o tachografech v silniční dopravě provedenou nařízením (EU) č. 2020/1054
  •  novelu nařízení (ES) č. 1071/2009 týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele provedenou nařízením (EU) č. 2020/1055
  •  novelu nařízení (ES) č. 1072/2009 týkající se společných pravidel pro přístup na trh mezinárodní dopravy provedené nařízením (EU) č.   2020/1055
  •  novelu směrnice 2006/22/ES týkající se minimálních podmínek pro provedení nařízení č. 561/2006 a 165/2014 provedené nařízením (EU) č. 2020/1057

Lektor

Ing. Jiří Novotný

Na různých funkcích v oboru silniční dopravy pracuje nepřetržitě od roku 1973. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, veřejné výzkumné organizace. Podílel se například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku nebo o…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.6.2022

9:00 - 13:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 490,- Kč

17.6.2022

9:00 - 13:00

On-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.