On-line seminář

Průvodce právem nemovitostí

- prakticky a přehledně

On-line seminář je určen pro vlastníky a pronajímatele nemovitostí, developery, realitní kanceláře, správce nemovitého majetku apod.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Seznamte se s aktuálními legislativními změnami týkajícími se nemovitostí.

Obsah on-line semináře:

  • Nemovitá věc hmotná a nehmotná.
  • Stavba jako součást pozemku nebo jako samostatná věc. Dočasná stavba.
  • Souvislosti katastrálních předpisů.
  • Nabývání od neoprávněného a ochrana skutečného vlastníka.
  • Služebnosti a reálná břemena. Výměnek.
  • Právo stavby.
  • Spoluvlastnictví nemovitosti (podílové, přídatné a bytové).
  • Některé užívací vztahy k nemovitým věcem a jejich specifika (nájem, pacht apod.).
  • Aktuální legislativní vývoj - novely a návrhy související s tématem.

Vzdělávejte se odkudkoli:

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect, MS Teams nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem.  Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.6.2022

9:00 - 14:00

On-line

Přihlásit Připomenout

3490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.