On-line seminář

Průzkumy motivace a spokojenosti zaměstnanců

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Cílem semináře je seznámit se s významem, tématy, nástroji a metodami dotazníkových a dalších průzkumů mezi zaměstnanci, jejich prováděním, vyhodnocováním i prezentací podnikovému vedení. Seminář přináší konkrétní ukázky výsledků provedených průzkumů i příklady patření, která byla na jejich základě navržena.

Obsah semináře

  • Proč sledovat motivaci, spokojenost, názory či postoje zaměstnanců
  • Nástroje, metody a hlavní oblasti dotazování
  • Volba otázek, konstrukce dotazníků
  • Jak dosáhnout vysoké návratnosti dotazníků
  • Zpracování výsledků dotazníkových průzkumů
  • Interpretace výsledků
  • Návrhy opatření plynoucích z dotazníkových průzkumů
  • Prezentace výsledků podnikovému vedení a zaměstnancům

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.9.2019

10:00 - 11:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.