Seminář

Řádná účetní uzávěrka 2014 a připravované změny vybraných

Bonus dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Jaroslava Svobodová

Seznámíte se s řádnou účetní závěrkou vybraných účetních jednotek v podmínkách roku 2014 a dozvíte se o všech připravovaných změnách od 1. 1. 2015.

Seminář je určen pro

ekonomické, účetní a majetkové pracovníky uvedených účetních jednotek

Cíl semináře

Seznámíte se s řádnou účetní závěrkou 2014 a dozvíte se o všech připravovaných změnách v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2015.

Obsah semináře

 • ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů souvisejících s řádnou účetní závěrkou (např. účetní metody včetně oceňování majetku, schvalování účetní závěrky, inventarizace, majetku a závazků)
 • ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zaměřením na řádnou účetní závěrku 2014,
 • České účetní standardy související s účetní závěrkou 2014,
 • postup prací účetní uzávěrky - výklad souvisejících postupů účtování,
 • časové a organizační fáze inventarizace majetku a závazků,
 • vypořádání inventarizačních rozdílů,
 • zjišťování výsledku hospodaření,
 • konečný účet rozvažný,
 • sestavení účetní závěrky,
 • informace o úpravách v oblasti právních předpisů o účetnictví od 1. 1. 2015:
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky - novelizovaná  ustanovení k 1. 1. 2015,
  • České účetní standardy účinné od 1. 1. 2015 včetně postupů účtování,
  • vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech - novelizovaná ustanovení k 1. 1. 2015.

Časový harmonogram semináře

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Termíny a místo konání

27.1.2015

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2970

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.