Seminář

Reforma financování škol

Výpočet PHmax a reforma financování regionálního školství

Ing. Petra Schwarzová

Nový systém financování škol zcela změní organizaci vzdělávacího procesu a tvorbu rozpočtu školy již od školního roku 2019/2020. Každý ředitel by měl nejen znát nová pravidla rozpočtování a respektovat je, ale i možnosti, jak reálně využít nové metodiky pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu formou dělení hodin.

Reforma financování bude mít zásadní dopady na rozpočty regionálních škol, zejména mateřských, základních, středních škol a školních družin. Ředitele jistě zajímá, jaké finance budou mít k dispozici na platy pedagogů včetně nadtarifních složek a také kolik pedagogických i nepedagogických pracovníků si budou moci dovolit zaměstnat, aby je ufinancovali. Neméně důležité je také vědět, jak vypočítat PHmax školy a jak ovlivní celkovou organizaci školy, a hlavně jak sním správně naložit.

Vše důležité o reformě se dozvíte na školení. Zároveň doporučíme, jak postupovat krok za krokem pro správné nejen ekonomické nastavení školního roku Vaší školy.

Seminář je určen pro:

ředitele, zástupce ředitelů a ekonomické pracovníky škol ve veřejném sektoru.

Obsah semináře:

 • Obecně o zdrojích a nákladech ve školství
 • Srovnání současného a nového způsobu financování platného od roku 2020, jeho benefity a předpokládaná úskalí
 • Právní předpisy  související se změnou financování regionálního školství
 • Co přinese změna financování a jak to bude provedeno
  • Postup financování pedagogické práce
  • Výkaz P1c 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů
 • PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole
  • Základní pravidla pro výpočet PHmax
  • Praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD)
  • Možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
 • Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, normativy)
  • Nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
  • Nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)
 • Způsob financování nepedagogické práce
  • Postup rozepisování a způsob výpočtu
  • Praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ
 • K čemu bude sloužit rezerva
 • Jak naložíme s přechodným obdobím od 1. 9. 2019

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

Ing. Petra Schwarzová

pracuje ve školství více než 25 let, ve vedoucích funkcích přes 15 let. V roce 2013 byla jmenována ředitelkou gymnázia. Zároveň také působí jako lektorka se zaměřením na financování škol, na projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.12.2019

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto semináři se setkáte s pojmy jako:

Financování škol, PHmax, školy financování, reforma financování škol, financování škol reforma, systém financování škol, nový systém financování škol, rozpočtování škol, nová pravidla rozpočtování škol, phmax, ZŠ rozpočtování, SŠ rozpočtování, MŠ rozpočtování, rozpočty škol, PHmax školy, rozpočtování škol seminář, rozpočtování škol školení, změna financování škol, zdroje a náklady ve školství, financování regionálního školství, výpočet PHmax, pravidla pro výpočet PHmax, atd...