Seminář

Registr smluv včetně uzavírání smluv, GDPR, oprav, fungování

Sleva 50 % pro neziskové organizace

JUDr. Dušan Srp Ph.D., Ing. Pavel Tesař

K 1.7.2017 nastaly závažné následky porušení zákona o registru smluv v podobě odložení účinnosti smluv a případné neplatnosti smluv při nedodržení zákona. Seminář vysvětluje důvody a důsledky novely zákona o registru smluv z roku 2017.

Jste nezisková organizace (PO nebo NNO)?  Uveďte tuto skutečnost do poznámky v objednávce a my Vám na seminář poskytneme 50% slevu!

Vaše cena tak bude 1 895 Kč + 21% DPH

V první části semináře se účastníci seznámí s problematikou registrace smluv upravenou zákonem o registru smluv, a to z právního pohledu. Bude podrobně probrán obsah zákona, vysvětleno, kterých subjektů a jakých dokladů se registrace týká a kterých dokladů či informací naopak ne, dále jakým způsobem registraci řádně provést a jak postupovat při opravách. Seminář se v nutném rozsahu dotkne problematiky uzavírání smluv a svobodného přístupu k informacím včetně ochrany osobních údajů dle GDPR a lokálních předpisů upravujících zpracování osobních údajů. Seminář rozebírá přijaté novely zákona včetně poslední novely účinné od 1.11.2019. Seminář upozorňuje i na případné novely zákona nacházející se v Parlamentu.

Přednášející čerpá zeznámých právních výkladů zákona, metodických dokumentů ministerstva vnitra, odborných článků a stanovisek, stanovisek orgánů státní správy např. ÚOOÚ, ÚOHS, MF, MMR, MV, aplikovatelné judikatury a své právní a publikační praxe.

V druhé části semináře se účastníci podrobně seznámí s informačním systémem registru smluv v praxi.

Pro koho je seminář určen:

- zaměstnanci subjektů státní správy a právnických osob, které podléhají povinnosti uveřejňovat smlouvy v registru, jejichž pracovním úkolem je zveřejňování dokumentů či obecně smluvní agenda

- vedoucí pracovníci

- kdokoli, kdo se chce podrobně a uceleně seznámit problematikou registru smluv

Obsah Semináře:

JUDr. Dušan Srp, PhD.

 • úvod
 • zákon o registru smluv, důvody jeho přijetí, sledované cíle
 • novela zákona ZRS č. 249/2017 Sb., sněmovní tisk č. 699 , senátní tisk č. 79, konečné znění novely
 • předmět úpravy a základní pravidla zákona
 • bližší exkurs do smluvního práva, předsmluvní odpovědnost, uzavírání smluv, forma, obsah, neplatnost
 • které dokumenty jsou uveřejňované (smlouvy, formulářové smlouvy, dodatky a změny smlouvy, objednávky, smluvní přílohy, VOP, budoucí a rámcové smlouvy, aj.)
 • povinné subjekty
 • výjimky z povinnosti uveřejnění
 • bližší exkurs k informacím, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, i s přihlédnutím k pravidlům GDPR platným od května 2018 
 • registr smluv
 • uveřejnění smlouvy
 • otevřený a strojově čitelný formát
 • metadata
 • komunikace se správcem registru
 • ochrana obchodního tajemství, oprava záznamu, znečitelnění
 • chyby při zveřejnění
 • oprava vadných postupů při registraci
 • účinnost smlouvy, následky (ne)uveřejnění 

Ing. Pavel Tesař

Informační systém registru smluv v praxi

 • Rozhraní pro odesílání zpráv
 • Přehled povolených operací
 • Jak se smlouvy zveřejňují
 • Odpovědi systému
 • Detaily smluv – metadata
 • Otevřený a strojově čitelný formát
 • Provázanost s profilem veřejného zadavatele
 • Časté chyby zveřejnění
 • Plánované úpravy


Dotazy a diskuse průběžně a na závěr semináře. 

Lektor

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.

advokát, pracuje jako právník a Data Protection Officer ve skupině Allianz v ČR. 

Profesní životopis

2000                Člen České advokátní komory  

1999                Obhajoba doktorské disertační práce na téma „Srovnání kapitálových obchodních společností v Rakousku a České republice“

Získání titulů Ph.D - Doktor (doktorské studium 1994 – 1999),…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Pavel Tesař

Projektový manažer, business analytik a konzultant v oboru ICT. Zkušenosti sbírá od roku 1992 na různých pozicích v českých i mezinárodních firmách. Od roku 2008 pracuje jako externí konzultant, business analytik a projektový manažer pro Ministerstvo vnitra. Podílel se na vybudování klíčových služeb a systémů českého eGovernmentu, jako jsou Datové…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

2.6.2021

9:00 -14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3790

10.11.2021

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3790

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako: 

Registr smluv, seminář registr smluv, právní výklad zákona, kurzy Praha, právní výklad registru smluv, registrace smluv, seminář, zákon o registru smluv, vzdělávací kurz, obsah zákona registru smluv, subjekty registru smluv, doklady k registraci, způsob registrace, uzavírání smluv, svobodný přístup k informacím, novela zákona o registru smluv, výklad zákona o registru smluv, metodické dokumenty, smlouvy v registru, povinnost uveřejňovat smlouvy v registru, školení Praha, zveřejňování dokumentů, výjimky z povinnosti uveřejnění, účinnost smlouvy, kurz registr smluv, školení o registru smluv, seminář Praha atd.