On-line seminář

Regulace reklamy na potraviny a alkoholické nápoje

z pohledu praxe a chystaných změn

Mgr. et Mgr. Bc. Jiří Hadaš, MBA

Zákon o regulaci reklamy vymezuje speciální úpravu pro potraviny. Zvláštní skupinou jsou potraviny a zvláště alkoholické nápoje, které podléhají specifické úpravě z hlediska propagace a reklamy. Regulace reklamy na tuto komoditu je citlivou oblastí a současně i složitou z pohledu orgánu dozorujících reklamu, neboť nepodléhá jen vnitrostátním právním předpisům, ale též předpisům na úrovni evropského práva.

Na příklad propagace doplňků stravy často naráží na mantinely, které se snaží zabránit, aby tyto produkty byly spotřebiteli zaměňovány s léčivými přípravky. Tyto hranice jsou však tvůrci reklamy překračovány, což je dáno nejasností vyplývající z právních norem.

V posledních několika letech došlo k bouřlivému rozvoji výkladu a interpretace zákonných ustanovení, a také k novým právním úpravám, které mají ochránit spotřebitele před klamavým označováním potravin, a tedy i doplňků stravy, a současně mají usnadnit spotřebiteli orientaci v nepřeberném množství a rozmanitosti tohoto segmentu trhu. 

Samostatnou kapitolou je pak regulace reklamy na alkoholické nápoje, která je též podrobně upravena zákonem o regulaci reklamy. Aplikace a interpretace tohoto zákona však není snadná. Za účelem usnadnění orientace v této problematice budou představeny postupy a řízení nejen tuzemských správních orgánů, ale je současně kladen i důraz na zahraniční právní úpravu. Zároveň budu představeny trendy v oblasti regulace reklamy na alkoholické nápoje,  spolu s představením novely zákona o regulaci reklamy, která by měla nově tento segment výrazně přísněji regulovat.

V rámci tohoto semináře se účastníci seznámí se stávající i chystanou legislativou, spolu s pohledem do praxe správních orgánů. Rovněž bude kladen důraz na interpretaci judikatury a představení konkrétních příkladů ze správní praxe.

Vzdělávejte se odkudkoli:

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo You Tube. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. et Mgr. Bc. Jiří Hadaš, MBA

Vedoucí Oddělení nelineárních služeb Analytického odboru Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

15.4.2021

9:00 - 14:00

On-line

3790

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.