Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Reprezentace a jednání - 5 pravidel dokonalé sebeprezentace

Pokud se při své práci dostáváme do role „reprezentanta“ společnosti či instituce, jistě je třeba, abychom byli po odborné stránce na velmi vysoké úrovni. Chceme-li být úspěšní, rozhodně však nestačí znát a vědět, ale musíme také umět své dovednosti prezentovat a tím kvalitně reprezentovat.

Na základě analýzy identifikující potřeby posluchačů se stanovují rozvojové cíle a posluchači aktivně vytvářejí nástroje pro zvýšení reprezentativnosti vlastního jednání.

Seminář je určen pro

 • asistentky a asistentky ve všech typech organizací
 • sekretářky
 • recepční
 • pracovnice a pracovníky „front office“
 • office manažery
 • ty, kdož chtějí posunout sami sebe

Co Vám seminář přinese

Naučíte se:

 • nástroje podporující reprezentativnost našeho jednání
 • aplikovat tyto nástroje v praxi
 • zpracovat optimální postupy pro řešení konkrétních problémů – příklady z praxe
 • naučit se optimálně využívat svůj vlastní potenciál
 • zvýšit působivost a přesvědčivost svého chování
 • přeprogramovat neefektivní stereotypy vlastního chování

Obsah semináře

 • Identifikace individuálního problému pro řešení
   • zpětná vazba, formulace vlastních cílů
   • konkretizace programu na základě provedené zpětné vazby
  1. Efektivní sebeprezentací k reprezentativnosti
    • jednání s klienty, dodavateli, přijímání partnerů (recepce)…
    • kritická místa při reprezentaci
   1. Významné oblasti pro zvýšení efektivnosti sebeprezentace
     • osobnost, sebepoznání
     • hodnoty
     • image
     • etiketa
     • komunikační dovednosti
     • prezentační dovednosti
     • rétorika
     • znalost typologie osobnosti
    1. Sebehodnocení
    2. Metodika pro plánování osobního rozvoje
    3. Zpracování vlastního systému
    4. Možné bariéry pro dosažení úspěchu a jejich eliminace
      • vlastní přístup
      • faktory v okolí
      • minimalizace emočního rozladění

     Metody práce

     • interaktivní vedení kurzu s důrazem na procvičení všech prezentovaných témat
     • modelové situace, cvičení, případové studie
     • tréninky na základě konkrétních situací z praxe posluchačů

     Časový harmonogram semináře

       8.30 –  9.00 – prezence účastníků

       9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

     10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

     10.45 – 12.00 – seminář (2. část)

     12.00 – 13.00 – oběd

     13.00 – 14.30 - seminář (3. část)

     14.30 - 14.45 - přestávka s občerstvením

     14.45 - 16.00 – seminář (4. část) + diskuze

     Lektor

     Ing. Petra Palasová, lektor Právo, řízení

     Je absolventkou VŠE v Praze a PF UK v Praze. Od roku 1994 působí jako lektorka, trenérka a konzultantka ve firemním vzdělávání. Mezi jejími klienty jsou společnosti z oblasti financí, bankovnictví, průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví, instituce státní a veřejné správy, obchodní i výrobní firmy nejrůznějšího zaměření.

     Specializuje se na témata

     Termíny a přihláška

     DatumČasMěstoMístoCena 
     14.5.20199:00 - 16:00Prahabude upřesněno3990 Závazná přihláška

     Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
     Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
     Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


     Doplňující informace

     Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

     Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

     Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
     Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

     Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

     Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

     O tématu školení

     Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

     Reprezentace, dokonalá sebeprezentace, jednání, pravidla dokonalé sebeprezentace, kvalitní reprezentace, prezentace dovedností, reprezentativnost jednání, nástroje podporující reprezentativnost jednání, působivost chování, přesvědčivost chování, umění přesvědčit, efektivní sebeprezentace.

     • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
     • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
     • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
     • semináře Praha 6
     • semináře na míru
     • prezence účastníků kurzu
     • formy firemního vzdělávání
     • bonusy ke vzdělávání
     • školení Praha - Amarilis
     • školení Praha - Amarilis - místnost
     • školení Praha - Clarion
     • školení Praha - Clarion - místnost
     • bonusy ke vzdělávání - aktuality
     • školení Praha - Clarion - oběd
     • školení Praha - Clarion - oběd
     • školení Praha - Clarion - oběd
     • školení Praha - Clarion - oběd
     • školení Praha - Clarion - občerstvení
     • školení Praha - Clarion - občerstvení
     • školení Praha - Clarion - občerstvení
     .

     Ochrana osobních údajů a jejich používání

     Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

     Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

     1. Data a jejich využití 

     Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

      

      

      

      

     Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

     Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

     2. Zabezpečení dat 

     Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

     Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

      

     3. Práva subjektů

     Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

     V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz