On-line videozáznam

Rétorika a kultura mluven ého projevu

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem webináře je seznámit s hlavními zásadami rétoriky, které se uplatňují především ve veřejných vystoupeních, i s hlavními úskalími veřejných prezentací. Seminář se zaměřuje i na techniku řeči a kulturu vyjadřování, schopnost stručného a věcného vyjádření a pohotového projevu.

záznam z 21.10.2022

délka videa 01:27:36

on-line, roční přístup

1490  bez DPH 21 %

Stručná osnova webináře:

 • Jak prolomit ledy, získat a udržet pozornost a působit důvěryhodně
 • Jasnost, srozumitelnost a přehlednost projevu
 • Pohotové, stručné a logické vyjadřování
 • Názornost a živost přednesu
 • Práce s jazykem a řečová technika
 • Mimika a gestikulace při řeči
 • Reakce na obtížné či konfliktní reakce publika
 • Čeho se při veřejných prezentacích vyvarovat

Cílová skupina:

Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit své komunikační a prezentační schopnosti, i těm kteří se zabývají výukou tréninky komunikačních schopností zaměstnanců.

Kapitoly videa

 • Název kapitoly
 • Rétorika a její pravidla
 • Základní předpoklady úspěšného veřejného vystoupení
 • Začátek vystoupení: jak prolomit ledy, získat a udržet pozornost posluchačů
 • Pravidla vlastního vystoupení
 • Jak posílit svou přesědčivost
 • Nejčastější řečnické chyby
 • Jak vystoupení zakončit

Materiály ke stažení


Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)