Seminář

Rétorika a kultura mluveného projevu

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Úspěšná komunikace s širším auditoriem vyžaduje schopnost zaujmout a udržet pozornost i působit důvěryhodně a přesvědčivě. Cílem semináře je seznámit s hlavními zásadami úspěšných veřejných vystoupení i hlavními úskalími veřejné prezentace. Seminář se zaměřuje i na techniku řeči a kulturu vyjadřování, schopnost stručného a věcného vyjádření a pohotového projevu. Metodou semináře je vysvětlení principů úspěšného řečového projevu a jejich nácvik.

Seminář je určen pro

Seminář je určen stávajícím i budoucím manažerům, kteří chtějí zvýšit své komunikační a prezentační schopnosti, i personálním manažerům, kteří se zabývají tréninky komunikačních schopností zaměstnanců.

Cíl semináře:

Úspěšná komunikace s širším auditoriem vyžaduje schopnost zaujmout a udržet pozornost i působit důvěryhodně a přesvědčivě. Cílem semináře je seznámit s hlavními zásadami úspěšných veřejných vystoupení i hlavními úskalími veřejné prezentace. Seminář se zaměřuje i na techniku řeči a kulturu vyjadřování, schopnost stručného a věcného vyjádření a pohotového projevu. Metodou semináře je vysvětlení principů úspěšného řečového projevu a jejich nácvik. 

Obsah semináře:

  • Jak prolomit ledy, získat a udržet pozornost a působit důvěryhodně
  • Struktura a fáze slovního sdělení
  • Jasnost, srozumitelnost a přehlednost projevu
  • Pohotové, stručné a logické vyjadřování
  • Názornost a živost přednesu, zaujetí mluvčího tématem (příklady, praxe, analogie)
  • Práce s jazykem
  • Řečová  technika
  • Mimika a gestikulace při řeči
  • Reakce na obtížné či konfliktní reakce publika
  • Čeho se při veřejných prezentacích vyvarovat

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
14.30 – 14.45 – přestávka
13.00 – 17.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.4.2016

9:00 - 17:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.