Seminář

Řízení neshod v systémech managementu kvality aneb co s neshodami, nápravnými a preventivními opatřeními podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

Ing. Monika Becková

Dozvíte se co je a co není neshoda zpohledu zejména systémů kvality, ale i environmentálního managementu a dalších obdobných nástrojů řízení. Bude představenazákladní filosofie monitorování a měření vtéto oblasti a napříkladech neshodvámukážememožnostiřešení vpraxi.

Seminář je určen pro

manažery systémů řízení QMS/EMS a dalších modulů, interní auditory systémů řízení, vedoucí pracovníky na všech stupních řízení, kteří chtějí porozumět zákonitostem a požadavkům vyhledávání, odstraňování a analýzy neshod v systémech managementu za účelem zlepšování efektivity řízení. 

Cíl semináře

vysvětlit, co je a co není možno chápat jako neshodu z pohledu zejména systémů managementu kvality, ale i environmentálního managementu a dalších obdobných nástrojů řízení, základní filosofie monitorování a měření v této oblasti, příklady neshod a jejich vypořádání v praxi. 

Obsah semináře

  • Úvod – z čeho vycházejí požadavky na řízení neshod v systémech managementu kvality a dalších
  • Měření, analýza a zlepšování jako nástroje systémů managementu kvality
  • Základní principy monitorování a měření procesů
  • Východiska pro identifikaci neshod a návaznost na analýzu rizik dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016
  • Typy neshod a jejich řešení, analýza kořenových příčin
  • Náprava a nápravná opatření ve vztahu k identifikovaným neshodám
  • Preventivní opatření a jeho význam pro systém managementu kvality ve smyslu nové normy ČSN EN ISO 9001:2016
  • Analýzy neshod pro další zlepšování procesů

A jako bonus:

  • Nejčastější neshody při certifikačních auditech a jak se jich vyvarovat

Časový harmonogram:

  8.30 –   9.00 – prezence účastníků
  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)
12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením
12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.2.2019

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.