Seminář

Řízení přípravy a realizace stavby

Je uskutečnění stavebního projektu na Vás? Tato akce Vám dá potřebnou jistotu.

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Zaměříte se na etapu výstavbového procesu – realizaci stavby. Porozumíte postavení jednotlivých účastníků, jejich odpovědnostem i pravomocem, a to zejména v jejich vzájemných vazbách. Pod kůži dostanete konkrétní požadavky právních předpisů s důrazem na situace, kdy právním předpisem není jednoznačně stanovená cesta k jejich naplnění. Neoddělitelnou součástí akce je i provádění státního a správního dozoru při realizaci staveb. To vše s poznatky a zkušenostmi lektorky, získané během její auditorské praxi.

Pro koho je akce určena?

  • pro zhotovitele, projektanty, investorsko – inženýrské firmy, především pro pracovní pozice stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP při práci na staveništi.

Co Vám tato akce přinese?

  • Provedeme Vás výstavbovým procesem, specifiky stavebnictví, fázemi přípravy a realizace stavby.
  • Projdeme současné právní prostředí ve stavebnictví (právní předpisy, obory staveb, veřejné a soukromé právo).
  • Charakterizujeme roli stavebníka ve vrcholové odpovědnosti za řádnou přípravu a realizaci stavby.
  • Upozorníme na roli smluvních partnerů stavebníka, jejich odpovědnosti a povinnosti.
  • Věnovat se budeme neoddělitelné součásti řízení realizace staveb, a sice BOZP a ochraně ŽP.
  • Stanovíme dílčí postupy v plnění právních a smluvních požadavků včetně vedení odpovídajících záznamů.

Lektor

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Lektorka je absolventem fakulty stavební ČVUT, kde dále i několik let vyučovala. V průběhu celoživotní praxe postupně získala zkušenosti v manažerských a dozorových pozicích přípravy a realizace staveb. V současné době působí jako technický expert, auditor a poradce v řízení kvality ve stavebnictví. Z této činnosti čerpá základní podněty pro její…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.4.2022

9:00 - 14:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.