Seminář

Rozpočtování staveb

Praktické informace z oblasti oceňování stavebních prací.

Ing. Lucie Brožová, Ph.D., Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

Na semináři se seznámíte se správným postupem pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na provedení stavebních a montážních prací, včetně veškerých jejich náležitostí. Získáte praktické informace potřebné pro základní orientaci v oblasti oceňování stavebních prací.

Seminář je určen pro

začínající rozpočtáře, přípraváře, kalkulanty, stavbyvedoucí, projektové manažery, pracovníky investora a státní správy, kteří díky semináři získají základní praktické zkušenosti pro oblast oceňování stavebních prací.

Seminář naopak není určen pro "profesanty" - experty na oceňování zdravotechniky (ZTI), topení (ÚT), vzduchotechniky (VZT), elektra a měření a regulace (MaR).

Seminář není závislý na rozpočtovém programu Ceník stavebních prací. V případě dotazů k tomuto produktu pište na csp.hotline@dashofer.cz.

Co Vám seminář přinese   

  • Pomůžeme Vám zvládnout základy rozpočtování staveb.
  • Naučíme Vás vytvářet položkový rozpočet a výkaz výměr.

Obsah semináře

  • Klasifikace stavebních objektů a stavebních konstrukcí a prací
  • Sestavení výkazu výměr
  • Podrobný položkový rozpočet
  • Oceňovací podklady
  • Kalkulace nákladů na stavební konstrukci a práci
  • Příklad sestavení výkazu výměr
  • Příklad sestavení nabídkového rozpočtu
  • Shrnutí

Seminář není závislý na používání rozpočtového programu Ceník stavebních prací. V případě dotazů k tomuto produktu pište na csp.hotline@dashofer.cz.

Garant semináře:

Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Lektor

Ing. Lucie Brožová, Ph.D.

vystudovala jsem fakultu stavební na ČVUT v Praze, obor Management a ekonomika ve stavebnictví.  Na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví se dlouhodobě věnuji výuce kalkulací a rozpočtování ve stavebnictví, dále přípravě staveb a controlingu.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

vystudovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Management a ekonomika ve stavebnictví. Pracovala jako rozpočtář pozemních staveb ve stavební společnosti STEP, s.r.o. Od roku 2005 působí jako odborný asistent na Katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební ČVUT Praha.

Věnuje se výuce v oblasti kalkulací a rozpočtování pozemních a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.2.2023

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

17.2.2023

9:00 - 16:00

On-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

16.6.2023

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

Rozpočtování staveb, rozpočet, stavebnictví, stavební rozpočet, výkaz výměr, kurz rozpočtování, sestavení rozpočtu, jak sestavit rozpočet, stavební práce, montážní práce, jak sestavit stavební rozpočet, oceňování stavebních prací, postup pro sestavení stavebního rozpočtu, postup pro sestavení výkazu výměr, stavební rozpočet postup, atd.

Seminář Praha, vzdělávací kurz, školení Praha, semináře a kurzy.