On-line seminář

Rozšířená odpovědnost výrobců podle nového zákona o VUŽ

a novely zákona o obalech

Ing. Petr Šulc

Nové povinnosti výrobců, dovozců, distributorů a prodejců při uvádění výrobků na trh v ČR z hlediska nové právní úpravy -zákon o výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o obalech (rozšířená odpovědnost výrobců, individuální a kolektivní plnění, ekomodulace, recyklační příspěvek, evidence). Přechod povinných osob na nový režim.

On-line seminář je určen:

  • výrobcům, dovozcům, distributorům, prodejcům elektrozařízení, baterií a akumulátorů, pneumatik.
  • výrobcům, dovozcům, distributorům, prodejcům výrobků v obalech

Obsah on-line semináře:

  • Princip rozšířené odpovědnosti výrobce
  • Princip ekomodulace ve vztahu k vlastnostem výrobků či obalů
  • Zákonná úprava
  • Možnosti plnění povinností (individuální a kolektivní) při uvádění výrobků na trh
  • Povinnosti při uvádění výrobků (elektrozařízení, baterií a akumulátorů, pneumatik) a balených výrobků na trh
  • Způsoby plnění povinností při zpětném  odběru výrobků a zajištění míry sběru a míry využívání
  • Sankce za porušení povinností

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu nebo se ho přímo zeptat. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebi Cisco Webex. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.3.2021

9:30 - 14:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.