Seminář

Rozvoj dovedností asistentky ekonomického oddělení

PhDr. Luděk Vajner

Cílem semináře je seznámit se s hlavními zásadami úspěšného vedení zaměstnanců a naučit se je prakticky aplikovat. Jeho metodou je moderovaná diskuse a řešení případových studií.

Seminář je určen:

pro asistentky/asistenty, sekretářky, office manažery ekonomických oddělení

Cíl semináře:

Cílem semináře je souhrn informací a dovedností, které by měla znát asistentka ekonomického oddělení. Zaměříme se na jednotlivé činnosti jako je organizace práce, komunikace, vyjednávání, zvládání složitých sociálních situací, schopnost čelit stresu.

Cíle školení:

×           uvědomit si moderní roli asistentky ekonomického oddělení

×           stimulace práce na seberozvoji

×           zvládnutí základních požadavků, kladených na asistentku v ekonomickém oddělení

Obsah:  

×           co se očekává od moderní asistentky z hlediska odbornosti a osobnosti

×           sebehodnocení a akční plán rozvoje

×           typologie MBTI a její využití pro vlastní seberozvoj a pro poznání druhých lidí

×           svízelné situace a typy lidí (jak je zvládnout)

×           úvod do komunikačních a presentačních dovedností (využívání různých komunikačních nástrojů)

×            „časožrouti“ a jak s nimi naložit

×           time management nadřízeného a jeho řízení

×           efektivní uspořádání pracoviště asistentky

×           konkrétní náměty na zlepšení

×           práce a odpočinek (osobní cíle a úkoly)

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00 prezence účastníků

09:00 – 10:30  přednáška (1. část)

10:30 – 10:45  přestávka s občerstvením

10:45 – 12:00  přednáška (2. část)

12:00 – 13:00  oběd

13:00 – 14:30  přednáška (3. část)

14:30 - 14:45  přestávka s občerstvením

14:45 - 16:00  přednáška (4. část), diskuze

Lektor

PhDr. Luděk Vajner

Vystudoval psychologii FF UK, učitelství matematika-fyzika MFF UK, v roce 1986 získal doktorát – klinická psychologie Univerzita Karlova. Pracuje jako nezávislý konzultant, poradce, kouč a lektor v těchto oblastech: rozvoj managementu, komunikační a prezentační dovednosti, obchodní dovednosti a vyjednávání, prevence a řešení konfliktů v…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.4.2015

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.