On-line seminář

RVP a změny úprav ŠVP v rámci inkluzivního vzdělávání

Mgr. Marika Kropíková

Webinář se zabývá změnami v ŠVP ve škole podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě novely školského zákona a s tím související změnou RVP ZV.

Co se na webináři dozvíte?

Vyjdeme z priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků. Zaměříme se na práci s žáky s různými stupni podpůrných opatření a práci s žáky s odlišnými kulturními a životními podmínkami a také na způsoby úprav ŠVP v rámci podpůrných opatření.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.3.2023

13:00 - 15:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

O tématu školení

Aktualizace ŠVP jsou klíčové pro úspěšné a kvalitní vzdělávání. V posledních letech se v oblasti vzdělávání objevila řada nových požadavků, včetně zvýšeného důrazu na inkluzivní vzdělávání a společné vzdělávání žáků s různými vzdělávacími potřebami. Tyto priority jsou podporovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) prostřednictvím novely školského zákona a vyhlášky č. 27/2016.

ŠVP (školní vzdělávací program) a RVP (rámcový vzdělávací program) jsou klíčovými dokumenty pro vzdělávání žáků. ŠVP určuje vzdělávací cíle, obsah a metody pro danou školu. musí být aktualizován tak, aby odpovídal současným požadavkům na vzdělávání.

Vyhláška č. 27/2016 stanovuje pravidla pro inkluzivní vzdělávání a společné vzdělávání žáků s různými vzdělávacími potřebami. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání a zajištění rovných příležitostí pro všechny žáky.

Aktualizace ŠVP je proto nezbytná pro úspěšné a kvalitní vzdělávání v souladu s novými požadavky a principy. Pedagogové a školy by měli pečlivě sledovat novou novelu školského zákona a priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků, aby zajistili, že jejich ŠVP je v souladu s novými požadavky a přináší kvalitní vzdělání pro všechny žáky.