Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
On-line seminář

Schválení dotačního projektu a první kroky při jeho realizaci

Seminář je určen

podnikatelům, zájemcům o dotace zejména v programu OPPIK - těm, kteří podali žádost v první vlně vyhlášené v roce 2015

Cíl semináře

podnikatelé, kteří podali žádost v první vlně vyhlášené v roce 2015, by se v současné době měli dozvědět, zda byl jejich projekt schválen. Seminář odpoví například na následující otázky: Jaké jsou první kroky při realizaci projektu? Jaké jsou opravné prostředky v případě neschválení projektu? A jaké výzvy nás čekají nyní?

Obsah semináře

  • Současné dotační příležitosti - stručný přehled
  • Schválení a neschválení dotace
  • Rozhodnutí o poskytnutí dotace, odlišnosti od OPPI
  • První kroky - výběrová řízení
  • Publicita projektu a další povinnosti příjemce
  • Změny v projektu oproti schválenému záměru

       Jak on-line seminář probíhá?

       • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku e-lerningového kurzu (pokyny pro přihlášení do on-line semináře od nás obdržíte e-mailem) 
       • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci
       • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
       • po semináři budete mít záznam přístupný po dobu 7 dní

       Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

       • přístup na internet
       • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)
       • zajistit si, aby Vás po dobu on-line vzdělávání nikdo nevyrušoval

       Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

       • díky e-learningu ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
       • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
       • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů 

       Lektor

       se dotacím věnuje od roku 2005, tedy od začátku dotací Evropské unie v České republice. Během několikaletého působení v agentuře CzechInvest se podílel na tvorbě dotačních programů, kontrolách na místě, vyhodnocování projektových žádostí a podobně. Od roku 2008 působí v této oblasti jako poradce a od té doby realizoval více než 100 úspěšných

       Termíny a přihláška

       DatumČasMístoCena 
       11.5.201614:00 - 16:00On-line0 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

       Požádat o nový termín

       Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
       Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
       Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

       Doplňující informace

       Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.

       Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

       Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
       Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

       .

       Ochrana osobních údajů a jejich používání

       Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

       Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

       1. Data a jejich využití 

       Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

        

        

        

        

       Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

       Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

       2. Zabezpečení dat 

       Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

       Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

        

       3. Práva subjektů

       Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

       V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz