Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2024

K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Program

konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2024

Zahájení konference

9:00 - 9:10

Zahájení konference

Ing. Tomáš Lank

Ing. Tomáš Lank
Úvodní slovo moderátora

Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii 

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

9:10 - 11:20

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Ing. Václav Kuncl, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Jirátová Lišková, Mgr. Jana Mašíčková

Ing. Václav Kuncl
Nastavení vstupního systému evidence CHLS

Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

 • činnost ekologa při nakládání s CHLS
 • význam seznamu CHLS - tvorba databáze
 • jednotlivé oblasti při nakládání s CHLS a orientace v nich
 • zapojení dalších osob do systému
 • jak udržet evidenci CHLS a neztratit přehled
 • systémy a nástroje
Ing. Radka Vokurková
Základní povinnosti ekologa a nové legislativní požadavky

Ing. Radka Vokurková - Consulteco s.r.o

 • SW CASEC
 • Nový formát bezpečnostního listu (2020/878) endokrinní disruptory
 • Oznamování nebezpečných směsí do PCN
  • Harmonogram oznamování směsí ve formátu PCN a koho se to v roce 2024 týká – UFI kódy a sankce
  • Pro koho nastane povinnost v roce 2025 a co to pro něj znamená?
Ing. Lenka Jirátová Lišková
Novinky nařízení REACH a CLP

Ing. Lenka Jirátová Lišková - Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

 • Nařízení REACH a CLP 
 • Skupiny látek - diisokyanáty, SVHC látky ve výrobcích, biocidy a PFAS látky
Mgr. Jana Mašíčková
Nové povinnosti při používání F-plynů

Mgr. Jana Mašíčková - Ministerstvo životního prostředí ČR

 • revize nařízení EPaR č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
 • novela zákona č. 73/2012 Sb. a vyhláška č. 243/2023 Sb.
Přestávka na kávu

11:20 - 11:50

Přestávka na kávu

Obaly v podnikové praxi

11:50 - 13:00

Obaly v podnikové praxi

Bc. Jiří Tichý, Jan Přikryl

Bc. Jiří Tichý
Správné nastavení toků obalů ve firmě jako základ pro snazší vykazování produkce obalů pro AOS EKO-KOM

Bc. Jiří Tichý - INISOFT Consulting s.r.o.

 • základní toky obalů se zbožím a surovinami
 • význam komunikace ekologa s oddělením obchodu, jakosti, logistiky, IT a fyzickou znalostí svého provozu
 • praktická ukázka rozklíčování toků obalů ve výrobní společnosti
 • správné nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů včetně doložení evidenčních povinností a zpoplatňování obalů (předplacené/neplacené obaly)
Jan Přikryl
Největší úskalí výkaznictví

Jan Přikryl - EKO-KOM, a.s.

 • správné nastavení vstupních dat
 • přesné zařazení obalu
 • návaznost na littering (novinka roku 2023)
 • příklady z praxe
Oběd

13:00 - 14:00

Oběd

ESG a uhlíková stopa

14:00 - 15:20

ESG a uhlíková stopa

Ing. Michal Gregor, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D., Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D., RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.

Ing. Michal Gregor
ESG reporting

Ing. Michal Gregor - ENVI GROUP s.r.o.

 • Co znamená ESG a koho se v nejbližší době dotkne?
 • Zaměření na písmenko E a možnosti snížení jeho hodnoty
Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.
ISO normy a environmentální účetnictví

Ing. Katarína Kajánková, Ph.D. - Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

 • Eko-logicko/eko-nomické hodnocení procesů
 • Environmentální účetnictví
 • Uhlíková stopa odpadu – ekobilance nakládání s odpady
Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.
LCA – posuzování životního cyklu výrobků a jejich působení na životní prostředí

Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D. - Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

 • Základy metody LCA
 • Jak posoudit a ovlivnit uhlíkovou stopu produktu
 • Environmentální prohlášení o produktu (EPD) - Co je EPD a k čemu slouží
RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.
Stanovení uhlíkové stopy podniku

RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. - CI3, s.r.o.

 • Uhlíková stopa a změna klimatu v rámci reportingu ESG (ESRS E1) 
 • Možnosti snižování uhlíkové stopy a transiční plán podniku
 • Jak to zvládnout - poznatky z dlouholeté praxe 
Copyright © 1997 - 2022 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
Evropská 423/178, P. O. Box 124, 160 41 Praha 6, IČO: 45245681, DIČ: CZ45245681
tel: + 420 222 539 333 | e-mail: info@dashofer.cz