On-line seminář

Sedm návyků, jež zvýší naše sympatie u druhých

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Sympatie, ale i nelibost druhých, lze často získat poměrně rychle. Mnohdy k tomu dochází dokonce jen krátce poté, co jsme se s nimi poprvé viděli nebo sešli. Obliba i odpor vzniká totiž často na základě několika jednoduchých projevů či zvyků, jejichž význam si mnohdy příliš neuvědomujeme. Jaké návyky to nejčastěji jsou?

Osnova webináře: 

  • Sedm jednoduchých návyků, jež zvyšují naše sympatie
  • „Pozitivní“ řeč těla
  • Význam „zrcadlení“
  • Jak v hovoru oslovovat druhé
  • Schopnost naslouchat a klást otázky
  • Jak dávat najevo otevřenost k názorům druhých
  • Proč a jak být ve svých názorech i jednání předvídatelným
  • Jak upoutávat pozornost a projevovat rozumné sebevědomí

Cílová skupina webináře:

Webinářje určen všem, kteří chtějí zvýšit své sociální dovednosti, působit důvěryhodněji, přesvědčivěji a sympatičtěji, a snadněji tak získávat, navazovat i udržovat sociální kontakty. Je věnován i všem, které se zabývají rozvojem těchto schopností druhých.

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.5.2023

10:00 - 11:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.