Seminář

Šikana ve škole - praktické rady pro učitele

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Vzdělávací kurz připravuje účastníky na krizové situace, se kterými se mohou setkat během vlastní pedagogické praxe. Hlavním úkolem semináře bude analyzovat sociálně patologické chování ve školní třídě, identifikovat projevy šikany a popsat efektivní možnosti řešení krizové situace.

Vzdělávací kurz připravuje účastníky na krizové situace, se kterými se mohou setkat během vlastní pedagogické praxe. Hlavním úkolem semináře bude analyzovat sociálně patologické chování ve školní třídě, identifikovat projevy šikany a popsat efektivní možnosti řešení krizové situace. V neposlední řadě se bude pozornost soustředěna na rozbor metod  prevence vzniku sociálně patologického chování a na základě získaných znalostí si účastníci vytvoří vlastní plán prevence šikany ve třídě.

Seminář je určen pro:

pedagogy a pedagogické pracovníky základních škol a školských zařízení.

Co Vám seminář přinese:

cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit účastníky kurzu na krizové situace ve škole a seznámit je s možnostmi jejich řešení. Účastníci vzdělávacího programu získají znalosti a dovednosti, jak identifikovat šikanu v kolektivu, efektivně zasáhnout a pracovat s klimatem školní třídy tak, aby se eliminovala možnost vzniku tohoto sociálně patologického chování. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni aplikovat specifické požadavky nutné pro řešení šikany, dále budou schopni připravit plán prevence a reagovat na případné krizové situace, které se mohou vyskytnout v souvislosti se šikanováním. V neposlední řadě se účastníci kurzu seznámí s technikami osobnostního a sociálního rozvoje.

Obsah semináře:

  • Agresivita a šikana mezi dětmi – úvod do problematiky.
  • Šikana versus škádlení – definice a rozdíly.
  • Typy šikany a dopady na oběti.
  • Kdo je agresor – typologie, motivy.
  • Psychologie oběti – dopady šikany na psychiku, jak se chlapci a dívky vypořádávají se stresem z toho, že jsou šikanovaní.
  • Šikana chlapců a dívek – existují rozdíly
  • Efektivní strategie pro řešení šikanování.
  • Strategie, jak s dítětem mluvit, pokud se jedná o násilí a agresi, jak reagovat, pokud jsou svědky násilí.
  • Metody etické výchovy – prevence vzniku patologického chování.

            Časová osa:

            • Vymezení obsahu semináře, teoretická východiska vzniku šikaně, mýty o šikaně, šikana vs. škádlení.
            • Typy šikany, typologie agresora a psychologie oběti. Šikana u chlapců a dívek.

            Analýza případových studií, rozbor video ukázek.

            • Strategie řešení šikany. Chyby při řešení šikany.

            Řešení modelových situací.

            • Metody prevence šikany. Seznámení se s metodami osobnostního a sociálního rozvoje dětí na základních školách.

            Příklady dobré praxe, nácvik vybraných metod.

            • Závěrečné shrnutí. Diskuse a hodnocení semináře.

            Časový harmonogram semináře:

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

            12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

            Lektor

            Mgr. Kateřina Kubíková,, Ph.D.

            Je absolventkou Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, kde také v současné době přednáší na Katedře psychologie a pracuje na pozici odborného asistenta, kde je jejím hlavním oborem pedagogická psychologie a psychologie práce.

            Po studiích pracovala na Základní škole, kde působila jako učitelka a školní psycholožka. Zkušenosti sbírala…

            Více informací a další semináře lektora

            Termíny a místo konání

            14.10.2019

            9:00 - 14:00

            Praha

            Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

            2090

            Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.