Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Skladový provoz pohledem bezpečnosti práce a požadavků bezpečnostních předpisů

Seminář je určen pro:

zaměstnavatele a další podnikající subjekty, skladující libovolné materiály v nejrůznějších skladových objektech; dále pro vedoucí zaměstnance odpovědné za skladový provoz, jakož i pro odborné zaměstnance, zejména logistických útvarů, zajišťujících provoz skladových objektů. Seminář je určen též pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, včetně odborné veřejnosti zajímající se o skladové objekty a skladování.

Co Vám seminář přinese:

při skladování je dlouhodobě vykazována zvýšená úrazovost o značné závažnosti. Rozbor a poznání této úrazovosti, vytváří potřebné předpoklady k další orientaci úrazové prevence, zaměření bezpečnosti práce v dané oblasti, a realizace potřebných preventivních opatření. Mimořádně rizikové je stohové skladování, kde ztráta stability stohu představuje základní riziko. Proto je nutno, v souladu s požadavky bezpečnostních předpisů, zajistit potřebnou míru stability u nově vytvářených stohů, a současně průběžně sledovat stabilitu stohů provozovaných. 

Obsah semináře: 

 • základní členění skladových objektů a způsobů skladování, základní terminologie
 • úrazovost vykazovaná při skladování, její rozbor, hodnocení a využití pro prevenci
 • demonstrace nežádoucích událostí vznikajících při skladovém provoze, jejich rozbor a hodnocení
 • palety a další přepravní prostředky používané při skladování, technické parametry, hodnocení technického stavu, způsoby ložení a stohovatelnost palet, možnosti bezpečného stohování
 • stohové skladování, požadavky na bezpečnost, faktory zajišťující stabilitu stohů, posouzení a výpočet stability vytvářených i provozovaných stohů, zjišťované nedostatky
 • základní povinnosti zaměstnavatelů, vedoucích a zodpovědných zaměstnanců při zajišťování bezpečnosti skladového provozu
 • předpisová základna v dané oblasti
 • důsledky porušování bezpečnostních předpisů; postihy, až trestněprávní odpovědnost
 • výměna zkušeností účastníků semináře

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.00 - přednáška (2. část)

12.00 - 13.00 - oběd

13.00 - 14.30 - přednáška (3. část)

14.30 - 14.45 - odpolední coffee break

14.45 - 16.00 - přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

Absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze. Od roku 1969 působil na tehdy zřízeném Českém úřadě bezpečnosti práce, kde odvětvově spoluzodpovídal za resorty hutnictví a strojírenství a odborně za oblast manipulace s materiálem a skladování. V dalším období se stal garantem za oblast manipulace s materiálem a skladování, tvořící dnes součást

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
30.10.20189:00 - 16:00Prahabude upřesněno3790 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení