Seminář

Skladový provoz pohledem bezpečnosti práce a požadavků bezpečnostních předpisů

Ing. Antonín Dušátko

Při skladování je dlouhodobě vykazována zvýšená úrazovost o značné závažnosti. Rozborem této úrazovosti lze vytvořit předpoklady pro úrazovou prevence, zaměření bezpečnosti práce v dané oblasti a realizovat potřebná preventivní opatření.

Seminář je určen pro:

zaměstnavatele a další podnikající subjekty, skladující libovolné materiály v nejrůznějších skladových objektech; dále pro vedoucí zaměstnance odpovědné za skladový provoz, jakož i pro odborné zaměstnance, zejména logistických útvarů, zajišťujících provoz skladových objektů. Seminář je určen též pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, včetně odborné veřejnosti zajímající se o skladové objekty a skladování.

Co Vám seminář přinese:

při skladování je dlouhodobě vykazována zvýšená úrazovost o značné závažnosti. Rozbor a poznání této úrazovosti, vytváří potřebné předpoklady k další orientaci úrazové prevence, zaměření bezpečnosti práce v dané oblasti, a realizace potřebných preventivních opatření. Mimořádně rizikové je stohové skladování, kde ztráta stability stohu představuje základní riziko. Proto je nutno, v souladu s požadavky bezpečnostních předpisů, zajistit potřebnou míru stability u nově vytvářených stohů, a současně průběžně sledovat stabilitu stohů provozovaných. 

Obsah semináře: 

  • základní členění skladových objektů a způsobů skladování, základní terminologie
  • úrazovost vykazovaná při skladování, její rozbor, hodnocení a využití pro prevenci
  • demonstrace nežádoucích událostí vznikajících při skladovém provoze, jejich rozbor a hodnocení
  • palety a další přepravní prostředky používané při skladování, technické parametry, hodnocení technického stavu, způsoby ložení a stohovatelnost palet, možnosti bezpečného stohování
  • stohové skladování, požadavky na bezpečnost, faktory zajišťující stabilitu stohů, posouzení a výpočet stability vytvářených i provozovaných stohů, zjišťované nedostatky
  • základní povinnosti zaměstnavatelů, vedoucích a zodpovědných zaměstnanců při zajišťování bezpečnosti skladového provozu
  • předpisová základna v dané oblasti
  • důsledky porušování bezpečnostních předpisů; postihy, až trestněprávní odpovědnost
  • výměna zkušeností účastníků semináře

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.00 - přednáška (2. část)

12.00 - 13.00 - oběd

13.00 - 14.30 - přednáška (3. část)

14.30 - 14.45 - odpolední coffee break

14.45 - 16.00 - přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

Ing. Antonín Dušátko

Absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze. Od roku 1969 působil na tehdy zřízeném Českém úřadě bezpečnosti práce, kde odvětvově spoluzodpovídal za resorty hutnictví a strojírenství a odborně za oblast manipulace s materiálem a skladování. V dalším období se stal garantem za oblast manipulace s materiálem a skladování, tvořící dnes součást…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.10.2018

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.