On-line videozáznam

Školení BOZP zaměstnanců

záznam z 10.5.2013

délka videa 01:32:18

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Seminář určen pro:

Manažeři a referenti BOZP, osoby odborně způsobilé pro zajišťování úkolů v prevenci rizik, zaměstnavatelé, vedoucí zaměstnanci a všichni ostatní odpovědní za plnění povinností v prevenci rizik na pracovištích, auditoři systému managementu BOZP a další zájemci o problematiku.

Cíl semináře:

Každý zaměstnavatel je povinen pro své zaměstnance zajistit školení bezpečnosti práce. Co vše má obsahovat? Kdo jej může provádět? Jak často má být realizováno? To vše bude tématem tohoto semináře. Opomenuta nebudou ani profesní školení BOZP - pro řidiče motorových vozidel, svářeče a další. Věnovat se též budeme způsobu realizace školení (přednáška, e-learning, samostudium) a přezkoušení (pohovor, test atd.).

Obsah semináře:

 • Základní informace o BOZP
 • Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP  
 • Školení požární ochrany
 • Rizika a přijatá opatření
 • Informace o výsledcích kategorizace prací
 • Další informace o BOZP
 • Seznámení nebo poučení
 • Školení první pomoci
 • Profesní školení pro zajištění BOZP
 • Školení řidičů motorových vozidel
 • Školení zaměstnanců cizích firem
 • Realizace školení BOZP - osnova
 • Kdo může školit?
 • Školení prováděná externistou
 • Jiné způsoby realizace školení
 • E-learning

Lektor

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)