Seminář

Skončení pracovního poměru

JUDr. Věra Bognárová

Seminář má za cíl seznámit posluchače s možnostmi a formami skončení pracovního poměru, které umožňuje zákoník práce, s pravidly a náležitostmi, ale také s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími týkajícími se této problematiky.

Obsah semináře:

Účastníci se při přednášce seznámí

  • s formami skončení pracovního poměru, které zákoník práce upravuje,
  • se způsobem sjednání dohody o skončení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době včetně ukončení pracovního poměru na dobu určitou uplynutím sjednané doby,
  • s výpovědí ze strany zaměstnance a s podmínkami ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele,
  • s výpovědními důvody, zákazy výpovědi a dobami, v nichž se pracovní poměr výpovědí nedá ukončit,
  • s okamžitým zrušením pracovního poměru jako s výjimečným způsobem skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, s jeho náležitostmi a důvody a se lhůtami, v nichž je možné pracovní poměr okamžitě zrušit jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele,
  • s pravidly doručování písemností týkajících se skončení pracovního poměru jak zaměstnancem, tak především zaměstnavatelem,
  • s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími ve věcech skončení pracovního poměru se zaměřením zejm. na výpověď a okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele

Lektor

JUDr. Věra Bognárová

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze, kterou ukončila v roce 1978, v letech 1984 až 1986 na téže fakultě absolvovala postgraduální kurz pracovního práva. Celý profesní živost se zabývá především pracovním právem, nejprve od roku 1978 do 31.3.1992 v právních útvarech Odborového hnutí na úseku pracovněprávním a legislativním. Od roku 1994 je…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.10.2020

9:00 - 14:00

Praha nebo on-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.