Seminář

Smlouva o dílo podle nového občanského zákona - novinka

Seminář je určen pro:

pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, technické dozory

Cíl semináře: 

Rozsáhlá rekodifikace v podobě nového občanského zákoníku bude od 1. 1. 2014 nově upravovat závazkové vztahy a má mimo jiné i smlouvu o dílo. Na tomto dvouhodinnovém semináři budou představeny základní změny a novinky se zaměřením na oblast stavebnictví. 

Obsah semináře:

  • Současná úprava smlouvy o dílo
  • Úprava smlouvy o dílo v NOZ - obecná charakteristika, systematika, principy
  • Rozbor jednotlivých ustanovení NOZ o smlouvě o dílo s důrazem na změny oproti současné úpravě. Výklad bude zaměřen na smlouvu o dílo v oblasti stavebnictví a to zejména na tyto oblasti:
    • Předání a převzetí díla,
    • Vady při převzetí a záruční vady,
    • Vícepráce a méněpráce
  • Právní režim dosavadních smluv o dílo.

Časový harmonogram:

16:45 - 17:00   prezence účastníků, lehké občerstvení

17:00 - 19:00   přednáška

Lektor

je advokátem v Praze od roku 1996. Specializuje se na obchodní právo, bankovní právo, spornou agendu zejména spory se smluv o dílo a rozhodčí řízení. Působí rovněž jako rozhodce a je zapsán na seznamu rozhodců stálých rozhodčích soudů - Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.