On-line seminář

Snižování emisí v průmyslu

Ing. Michal Gregor

Průmysl hraje důležitou roli v našich životech a zároveň má velký dopad na životní prostředí. Je tedy nezbytné, aby průmyslové podniky přijaly odpovědnost za vypouštěné emise a intenzivně pracovaly na jejich snižování. V tomto webináři se dozvíte o legislativě, které vznikla a vzniká na půdě Evropského parlamentu, jako je například klimatický zákon, Fit for 55, Green Deal aj. a jaké budou mít dopad na podniky nejenom v České republice. Dále si ukážeme i možnosti snižování emisí z pohledu strategie snižování CO2 a uhlíkové stopy a představíme si i několik technologií na snižování znečištění emisí TZL a VOC.

Lektor

Ing. Michal Gregor

Podnikový ekolog, odborný poradce a auditor pro malé, střední i velké společnosti. Jednatel společnosti Ekotema Group s.r.o., která poskytuje služby v oblastech ekologie a udržitelnosti. Při výkonu své práce se snaží na problematiku nahlížet v souvislostech a implementovat inovativní řešení a přístupy při řešení problému v podnikové…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.6.2023

15:00 - 16:30

On-line

Cisco Webex

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

O tématu školení

  • Úvod do problematiky z hlediska EU – Fit for 55, klimatický zákon, poplatky za CO2 pro dovážené zboží
  • Abychom mohli vědět, co máme snižovat, musíme mít data – takže můžeme naťuknout výpočet uhlíkové stopy a na to navazující opatření pro její snižování. Data dostupná z ISPOP za SPE z podniku, podniky, které hlási do ISPOP již mají přehled o emisích za stacionární zdroje. Můžeme tedy ukázat jak s daty pracovat
  • Snižování emisí – strategie snižování CO2 po výpočtu uhlíkové stopy, nové a moderní technologie na snižování znečištění emisí (TZL, VOC)
  • Závěr