Seminář

Sociálně - patologické jevy v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání

Bc. Lenka Polášková

Problematika sociálně - patologických jevů je stále citlivou oblastí řady mateřských škol. Na základě impulsu ze strany pedagogů jsme pro Vás připravili speciální formu semináře, který odpoví na všechny otázky, jež s tématem úzce souvisí. A to s důrazem především na pedagogickou praxi.

Seminář určen pro:

vedoucí pracovníky mateřských škol, učitele a učitelky mateřských škol, asistenty pedagoga

Obsah semináře aneb co se dozvíte a na jaká témata se zaměříme:

  • Definice sociálně - patologických jevů na základě metodických pokynů MŠMT.
  • Povinná dokumentace v oblasti sociálně - patologických jevů.
  • Sociálně patologické jevy a školní řád Mš.
  • Česká školní inspekce a její požadavky v oblasti prevence sociálně patologických jevů v mateřských školách.
  • Spolupráce Mš s orgány činnými v trestním řízení a orgány sociálně - právní ochrany dětí.
  • Šikana a škola.

Naučíte se také vytvořit či doplnit svou komplexní dokumentaci, tak, aby splňovala všechny aspekty vyplývající z metodických pokynů MŠMT  a požadavky ČŠI.

Lektor

Bc. Lenka Polášková

vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, Praha, obor Vzdělávání dospělých. Ve své Bakalářské práci se zabývala výzkumem a možnostmi vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti problematiky specifických poruch chování u dětí, předškolního věku. Nyní se věnuje magisterské formě studia. Středoškolské studium absolvovala na Střední pedagogické…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.11.2019

9:00 - 13:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na semináři se setkáte s pojmy jako:

Sociálně - patologické jevy v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání, sociálně - patologické jevy v mateřských školách, seminář pro mateřské školy, pedagogická praxe, sociálně - patologické jevy, školní řád MŠ, prevence sociálně patologických jevů, prevence sociálně patologických jevů v mateřských školách, šikana, šikana a škola, sociálně - patologické jevy seminář, atd.