On-line seminář

Specialista Corporate compliance

a Compliance management systému v podnikové praxi

JUDr. Pavel Koukal

Cyklus dvou webinářů účastníky podrobně seznámí s problematikou korporátní Compliance a s konceptem, strukturou a fungováním Compliance management systému (CMS).

On-line akademie je určena pro

členy orgánů a vrcholového managementu obchodních korporací, pracovníky odpovědné za oblasti Corporate Governance&Risk & Compliance, podnikové právníky a vedoucí finančních a personálních úseků (CFO, HR).

Co Vám on-line akademie přinese

Cílem cyklu dvou webinářů je:

 • seznámit účastníky s pojmem, strukturou a všemi hlavními otázkami současné korporátní (podnikové) compliance, včetně jejích mezinárodních souvislostí a dopadů,
 • upozornit účastníky na aktuální právní a související compliance rizika, která musí být v podnikové praxi řízena,
 • proškolit účastníky s konceptem, strukturou a fungováním Compliance management systému (CMS) jakožto organizačního základu korporátní compliance,
 • seznámit účastníky s praktickými tipy z podnikové praxe, které se týkají organizace, postupů, opatření a nástrojů v rámci korporátní compliance.   

Obsah on-line akademie

1. den - Úvod do problematiky korporátní compliance a hlavní oblasti jejího zájmu

Datum: 11. 11. 2020

 • Úvod do problematiky korporátní compliance
  • Pojem compliance a jeho širší souvislosti
  • Korporátní compliance a její cíle
  • Compliance rizika v podnikové praxi  
  • Compliance a vnitřní kontrolní systém 
 • Náplň a hlavní oblasti zájmu korporátní compliance
  • Soutěžní compliance
  • Trestní a protikorupční compliance
  • Compliance v oblasti finanční a daňové integrity
  • Compliance v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů
  • Compliance v oblasti pracovně právních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace
  • Compliance v oblasti informačních technologií a IT bezpečnosti
  • Compliance v oblasti ochrany životního prostředí
 • Whistleblowing a jeho vztah ke korporátní compliance
  • Pojem whistleblowingu a jeho cíle
  • Whistleblowing jako součást korporátní compliance a CMS
  • Jak whistleblowing zavést do podnikové praxe

2. den – Compliance management systém (CMS) a jeho prosazování. Novinky a tipy z podnikové praxe  

Datum: 12. 11. 2020

  • Compliance management systém (CMS)
   • Co je Compliance management systém
   • Compliance program jako základ CMS
   • Organizace a struktura CMS 
   • Postupy, opatření a nástroje v rámci CMS
   • Compliance Officer a jeho úloha v CMS
   • Jak CMS zavádět a prosazovat v podnikové praxi
   • Dokumentace CMS
   • Standardizace a certifikace CMS
  • Praktické tipy pro korporátní compliance a CMS
   • Identifikace a analýza compliance rizik u středního podniku  
   • Jak na interní a externí komunikaci v rámci CMS
   • Interní školení a jejich dokumentace
   • Jak začlenit compliance dokumenty do příkazové dokumentace podniku 
  • Konzultace, závěrečný test

  Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, získáte certifikát.

  Data, ve kterých se budou semináře konat:

  11. a 12. 11. 2020  – 9-14:30 hod., on-line

  On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

  On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

  Lektor

  JUDr. Pavel Koukal

  Advokát/ Associate Partner

  je advokátem kanceláře Rödl & Partner, ve které působí jako vedoucí právního týmu a odborné skupiny pro Compliance a korporátní odpovědnost. Dlouhodobě se specializuje na oblast soutěžního, správního a korporátního práva a souvisejících otázek řízení a správy obchodních korporací (Corporate Governance), vnitřních…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  11.11. – 12.11.2020

  9:00 - 14:30

  On-line

  10990

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

  O tématu školení

  Pojem compliance jako soulad s pravidly se ve firemní praxi skloňuje stále častěji (corporate compliance, podniková compliance, firemní compliance, korporátní compliance). Téma souvisí také s interním kontrolním systémem a tresní odpovědností právnických osob. 

  Právnická osoba se může zprostit trestní odpovědnosti, pokud prokáže, že má zaveden efektivní a funkční vnitřní kontrolní systém (interní kontrolní systém). V souvislosti s ním se hovoří o tzv. programech compliance - uceleném systému interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání, který je součástí firemní kultury společnosti a který může být skutečně efektivním nástrojem pro eliminaci trestněprávní odpovědnosti právnické osoby.

  Corporate compliance (korporátní compliance) se podrobně zabývá nastavením soutěžní compliance, trestní a protikorupční compliance, compliance v oblasti finanční a daňové integrity, compliance v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů, compliance v oblasti pracovně právních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, compliance v oblasti informačních technologií a IT bezpečnosti, compliance v oblasti ochrany životního prostředí.