Akademie Dashöfer

Specialista Corporate compliance a Compliance management systému v podnikové praxi

JUDr. Pavel Koukal

Cyklus dvou seminářů účastníky podrobně seznámí s problematikou korporátní Compliance a s konceptem, strukturou a fungováním Compliance management systému (CMS).

Akademie je určena pro

členy orgánů a vrcholového managementu obchodních korporací, pracovníky odpovědné za oblasti Corporate Governance&Risk & Compliance, podnikové právníky a vedoucí finančních a personálních úseků (CFO, HR).

Co Vám Akademie přinese

Cílem cyklu dvou seminářů je:

 • seznámit účastníky s pojmem, strukturou a všemi hlavními otázkami současné korporátní (podnikové) compliance, včetně jejích mezinárodních souvislostí a dopadů,
 • upozornit účastníky na aktuální právní a související compliance rizika, která musí být v podnikové praxi řízena,
 • proškolit účastníky s konceptem, strukturou a fungováním Compliance management systému (CMS) jakožto organizačního základu korporátní compliance,
 • seznámit účastníky s praktickými tipy z podnikové praxe, které se týkají organizace, postupů, opatření a nástrojů v rámci korporátní compliance.   

Obsah Akademie

1. den - Úvod do problematiky korporátní compliance a hlavní oblasti jejího zájmu

Datum: 11. 11. 2020

 • Úvod do problematiky korporátní compliance
  • Pojem compliance a jeho širší souvislosti
  • Korporátní compliance a její cíle
  • Compliance rizika v podnikové praxi  
  • Compliance a vnitřní kontrolní systém 
 • Náplň a hlavní oblasti zájmu korporátní compliance
  • Soutěžní compliance
  • Trestní a protikorupční compliance
  • Compliance v oblasti finanční a daňové integrity
  • Compliance v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů
  • Compliance v oblasti pracovně právních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace
  • Compliance v oblasti informačních technologií a IT bezpečnosti
  • Compliance v oblasti ochrany životního prostředí
 • Whistleblowing a jeho vztah ke korporátní compliance
  • Pojem whistleblowingu a jeho cíle
  • Whistleblowing jako součást korporátní compliance a CMS
  • Jak whistleblowing zavést do podnikové praxe

2. den – Compliance management systém (CMS) a jeho prosazování. Novinky a tipy z podnikové praxe  

Datum: 12. 11. 2020

  • Compliance management systém (CMS)
   • Co je Compliance management systém
   • Compliance program jako základ CMS
   • Organizace a struktura CMS 
   • Postupy, opatření a nástroje v rámci CMS
   • Compliance Officer a jeho úloha v CMS
   • Jak CMS zavádět a prosazovat v podnikové praxi
   • Dokumentace CMS
   • Standardizace a certifikace CMS
  • Praktické tipy pro korporátní compliance a CMS
   • Identifikace a analýza compliance rizik u středního podniku  
   • Jak na interní a externí komunikaci v rámci CMS
   • Interní školení a jejich dokumentace
   • Jak začlenit compliance dokumenty do příkazové dokumentace podniku 
  • Konzultace, závěrečný test

  Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, získáte certifikát.

  Data, ve kterých se budou semináře konat:

  11. a 12. 11. 2020  – 9-14:30 hod.

  Lektor

  JUDr. Pavel Koukal

  Advokát/ Associate Partner

  je advokátem kanceláře Rödl & Partner, ve které působí jako vedoucí právního týmu a odborné skupiny pro Compliance a korporátní odpovědnost. Dlouhodobě se specializuje na oblast soutěžního, správního a korporátního práva a souvisejících otázek řízení a správy obchodních korporací (Corporate Governance), vnitřních…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  11.11. – 12.11.2020

  9:00 - 14:30

  Praha

  Adresa bude upřesněna

  Přihlásit Připomenout

  10990

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  O tématu školení

  Pojem compliance jako soulad s pravidly se ve firemní praxi skloňuje stále častěji (corporate compliance, podniková compliance, firemní compliance, korporátní compliance). Téma souvisí také s interním kontrolním systémem a tresní odpovědností právnických osob. 

  Právnická osoba se může zprostit trestní odpovědnosti, pokud prokáže, že má zaveden efektivní a funkční vnitřní kontrolní systém (interní kontrolní systém). V souvislosti s ním se hovoří o tzv. programech compliance - uceleném systému interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání, který je součástí firemní kultury společnosti a který může být skutečně efektivním nástrojem pro eliminaci trestněprávní odpovědnosti právnické osoby.

  Corporate compliance (korporátní compliance) se podrobně zabývá nastavením soutěžní compliance, trestní a protikorupční compliance, compliance v oblasti finanční a daňové integrity, compliance v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů, compliance v oblasti pracovně právních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, compliance v oblasti informačních technologií a IT bezpečnosti, compliance v oblasti ochrany životního prostředí. 

  Zajímavým tématem je whistleblowing a jeho vztah ke korporátní compliance. Whistleblowing může být součástí CMS (compliance management systému). 

  Compliance management system (CMS) a compliance program je nástroj, kterým compliance officer nastavuje postupy, opatření a nástroje, s kterými pak v rmci corporate compliance daná firma pracuje.