Akademie Dashöfer

Specialista na DPH - pokročilý

Ing. Blanka Mattauschová, Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová

Daň z přidané hodnoty patří mezi nejobtížnější daně v české daňové soustavě. Dochází v ní k častým legislativním změnám, které je třeba umět aplikovat v praxi. V praxi existuje mnoho oblastí, které vyžadují důkladnou a detailní znalost českého zákona o DPH, ale i související soudní judikatury Soudního dvora EU či Nejvyššího správního soudu. V rámci semináře budete mj. upozorněni na nejdůležitější zdroje informací od Finanční správy ČR či z koordinačních výborů. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ k vyřešení komplikovaných otázek v oblasti DPH. Na semináři se projde většina ustanovení zákona o DPH včetně vysvětlení problematických oblastí. Seminář bude obsahovat také problematiku mezinárodního uplatnění DPH, která v praxi činí problémy. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte tato obtížná pravidla a budete tak moci minimalizovat rizika v případě uplatnění DPH. Na tuto daň se totiž soustřeďují kontroly finanční správy, které neplnění povinností sankcionují.

Pro koho je tento vícedenní seminář určen

Seminář je určen všem, kteří se zabývají problematikou DPH a potřebují si nastudovat a procvičit komplikovanější oblasti zákona o DPH a prohloubit si tak své znalosti. Dále je seminář vhodný pro osoby, které sestavují přiznání k DPH, kontrolní hlášení či souhrnné hlášení. Seminář je vhodný zejména pro mírně pokročilé, kteří již mají základní znalost DPH. Seminář je také vhodný jako příprava na zkoušku daňového poradce.

Výhody tohoto vícedenního semináře 

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku komplikovaných oblastí zákona o DPH  osvojíte postupně a tím si nejen zopakujete základy, ale zejména prohloubíte znalost zákona o DPH a souvisejících zdrojů. Po každém absolvovaném dni dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorkou během dalšího semináře. 

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Seminář také nabízí díky složení lektorů možnost diskutovat dané oblasti jak s přední odbornicí na DPH ze strany Finanční správy ČR, tak s daňovou poradkyní z praxe.

Zadání příkladů, které se budou řešit během prezenční výuky dostanete dopředu ve Wordu včetně příslušných tiskopisů. Na semináři dostanete i tištěnou podobu příkladů.

Obsah

Na semináři si prohloubíte znalosti problematiky DPH. Vše se budeme učit na praktických příkladech. Vždy v časech 9:00 až 16:00.

16. 10. 2018 - Ing. Blanka Mattauschová

Obecná ustanovení zákona o DPH

Ekonomická vs. neekonomická činnost

Daňové subjekty – plátce DPH a registrace, osoba identifikovaná, provozovna

Stanovení místa plnění a vymezení plnění

Uskutečnění plnění a daňová povinnost, DUZP vs. zálohy

Základ daně a výpočet daně

26. 10. 2018 - Mgr. Ing. Alena Dugová

Sazba DPH

Oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad

Nárok na odpočet DPH

Vracení DPH

DPH skupina

Specifika nemovitých věci a nájmů nemovitých věcí

7. 11. 2018 - Mgr. Ing. Alena Dugová

Správa DPH a vykazování (přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, Intrastat)

Osvobození bez nároku na odpočet DPH

Koeficient poměrný  a krácený

Úprava a vyrovnání odpočtu, vypořádání odpočtu

Zvláštní režimy – cestovní služba, použité zboží, zlato

15. 11. 2018 - Ing. Blanka Mattauschová

Daňové doklady a elektronizace      

Režim přenesení daňové povinnosti

DPH u intrakomunitárních dodávek a u dovozu a vývozu zboží

Další osvobozená plnění s nárokem na odpočet DPH

Přeshraniční poskytování služeb

Možnost registrace v zahraničí

Závěrečný test  

Data, kdy se budou semináře konat:

16. 10. 2018, 26. 10. 2018, 7. 11. 2018, 15. 11. 2018

Lektorky:

Ing. Blanka Mattauschová, ředitelka odboru nepřímých daní

Mgr. Ing. Alena Dugová, daňová poradkyně

Lektor

Ing. Blanka Mattauschová

ředitel odboru nepřímých daní Generální finanční ředitelství

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová

Paní Wágner Dugová se věnuje daňovému poradenství zejména v oblasti daně z přidané hodnoty a správy daní od roku 2009. Paní Wágner Dugová je členkou Komory daňových poradců ČR. Své zkušenosti přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje a jako autorka či spoluautorka napsala řadu odborných článků. Paní Wágner Dugová se v roce 2017 umístila jako…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.10. – 15.11.2018

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

22900

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.