Akademie Dashöfer

Specialista na IFRS II

NOVINKA

Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

V rámci první části Specialista IFRS jsme pokryly velkou část Mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví (IFRS), včetně řady nových standardů. V rámci pokračování tohoto vzdělávacího cyklu se vrátíme k dalším položkám, které jsou komplikované a budeme se jim věnovat opět na praktických příkladech. Důraz přitom budeme klást na nově platné standardy IFRS 9, IFRS 15 a IFRS 16.

Opět budeme využívat kombinovanou formu prezenčního a domácího studia, která se osvědčila v první části seminářů. Na praktických příkladech, které budete opět připravovat doma, si osvěžíte probíranou látku, prohloubíte své znalosti a dovednosti a zkusíte si připravit řešení případů, které můžete následně použít ve své denní praxi.

Semináře lehce zopakují základy IFRS, ale předpokládáme, že nebudeme vykládat znovu látku probíranou v rámci Specialisty IFRS I. Tentokrát budeme ještě důsledněji využívat účetní závěrku konkrétní akciové společnosti, kde se budeme dívat, jak byla daná oblast zpracována.

Pro koho je určen tento vícedenní seminář

Seminář je určen všem, kteří sestavují nebo potřebují sestavovat účetní závěrku podle IFRS, připravují výkazy pro mateřskou společnost v souladu s IFRS nebo těmto datům potřebují rozumět a analyzovat je. Seminář je vhodný mírně a více pokročilé, ideálně absolventy kurzu Specialista IFRS I.

Výhody tohoto vícedenního semináře

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku IFRS osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném dni dostanete komplexní příklad k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorkou během dalšího semináře.  

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí. 

Zadání příkladů dostanete vytištěné, následně obdržíte i tištěné řešení příkladu. 

Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, budete specialistou na IFRS II, na což získáte certifikát.

Obsah

4. 2. 2020

Úvod k IFRS, koncepční rámec

 • Zopakování základních oblastí

IAS 1 – Prezentace účetní závěrky

 • Účetní závěrka podle IFRS – příklad aplikace – analýza rozdílů mezi CAS a IFRS na příkladu účetní závěrky

Základní standardy v oblasti majetku

 • Všechny oblasti budou demonstrovány na účetní uzávěrce sestavené podle IFRS a podle CAS s řešením tzv. překlápění mezi IFRS a CAS
 • IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení
 • IAS 38 – Nehmotná aktiva
 • IAS 40 – Investice do nemovitostí
 • IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv
 • IAS 23 – Výpůjční náklady
 • IAS 37 – Rezervy podmíněná aktiva a závazky 

11. 2. 2019

Standardy nově implementované v roce 2018 a 2019

 • IFRS 16 – Leasingy
 • IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky
 • IFRS 9 – Finanční nástroje
  • Zajišťovací účetnictví dle IFRS 9 a IAS 39, včetně aktuální úpravy dle CAS
 • Test, za jehož úspěšné vyplnění získáte certifikát specialisty na IFRS 

Poznámka: V průběhu celého kurzu bude výklad demonstrován na praktických příkladech. Z tohoto důvodu je vhodné, aby účastníci měli k dispozici kalkulačku či mobilní telefon s kalkulačkou, která umožňuje odmocnění.

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Občerstvení a oběd
 • Oběd je zahrnut v ceně semináře.
 • Podává se v blízkosti místa konání semináře, zpravidla ve stejné budově.
 • Doprovodíme vás až na místo a zase zpět, budete-li chtít.
 • Máte-li dietní omezení, napište nám prosím předem na info@kursy.cz, zajistíme vám vhodné menu.
 • Další občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Získáte certifikát
 • Na závěr kurzu absolvujete závěrečný test.
 • Po jeho úspěšném vyřešení získáte certifikát.

Lektor

Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Odpovídala za vedení účetnictví a daní ve velké společnosti, která připravuje účetní závěrku podle IFRS a českých účetních předpisů (CAS). V současné době řídí vlastní auditorskou a poradenskou společnost. Před rokem 2004 pracovala v mezinárodní auditorské společnosti, kde se specializovala na audit finančních institucí. Je statutárním auditorem a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

4.2. – 11.2.2020

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

15 900,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.