Akademie Dashöfer

Specialista na konsolidaci účetní závěrky podle českých předpisů a IFRS

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Na 3denním semináři se naučíte sestavit konsolidované účetní výkazy podle českých předpisů a podle IFRS. Výklad pravidel jednotlivých účetních systémů se bude prolínat a vše se budeme učit na praktických příkladech.

Cena zahrnuje tři celodenní prezenční semináře a sadu příkladů k procvičení pro samostudium. Po absolvování závěrečného testu získáte certifikát Specialista na konsolidaci.

Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ k sestavení konsolidované účetní závěrky. Na semináři se seznámíte s konsolidací podle českých účetních předpisů vs. podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte vymezení konsolidačního celku (skupiny), míru vlivu vs. míru vlastnictví a související typologii majetkových účastí s návazností na metody konsolidace. V rámci nich bude přiblíženo zachycení akvizice dceřiného podniku k datu akvizice a konsolidační postupy od akvizice po pozbytí ovládání, pořízení účasti v přidruženém a společném podniku a jejich zahrnutí do konsolidované účetní závěrky, bude vyjasněn výpočet konsolidačního rozdílu (goodwillu) a menšinových (nekontrolních) podílů, vliv přecenění nabývaných čistých aktiv na konsolidaci, přiblíženy postupy související s vylučováním vzájemných vztahů. Stranou nezůstanou ani cizoměnové přepočty při konsolidaci zahraničních podniků, daňové souvislosti a dopad diskutovaných transakcí na konsolidovaný výkaz peněžních toků a konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu.

Pro koho je Akademie určena:

Seminář je určen všem, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidovanou účetní závěrku podle českých předpisů, resp. dle IFRS. Seminář je vhodný zejména pro začínající a mírně pokročilé.

Výhody Akademie:

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku konsolidace osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném dni dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorkou během dalšího semináře. 

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Zadání příkladů, které se budou řešit během prezenční výuky dostanete dopředu, přičemž budete mít možnost si vybrat, zda v průběhu semináře si chcete řešit příklady s pomocí PC v Excelu, nebo ve formě tužka – papír. V případě, že byste rádi řešili příklady přímo v Excelu, přineste si vlastní notebook.

 Po absolvování kurzu budete specialistou na konsolidaci, na což získáte certifikát.

Obsah

Úterý 1. 10. 2024 – Koncepce konsolidace a úvod do konsolidačních metod

 • Úvod do konsolidace – význam, zakotvení v české legislativě / IFRS
 • Vymezení konsolidačního celku (CZ) vs. skupiny (IFRS)
 • Koncept ovládání (CZ vs. IFRS), související spoluovládání a podstatný vliv
 • Metody konsolidace (CZ) vs. konsolidační postupy a ekvivalenční metoda (IFRS)
 • Akvizice dceřiného podniku – metoda koupě (CZ) vs. metoda akvizice (IFRS) – a navazující konsolidace dceřiního podniku v prvním roce
 • Pořízení podílu v přidruženém vs. společném podniku a jeho zahrnutí do konsolidované účetní závěrky

Samostudium s řešením příkladů v MS Excel.

Úterý 15. 10. 2024 – Aplikace konsolidačních metod

 • Stručné opakování a zpětná vazba ze samostatného studia
 • Metoda plné konsolidace (CZ vs. IFRS) – od akvizice dceřiného podniku přes změny výše majetkových podílů až k pozbytí ovládání (dekonsolidaci)
 • Metoda poměrné konsolidace (CZ) – konsolidační postupy
 • Ekvivalenční metoda (CZ vs. IFRS) – oceňování majetkové účasti k okamžiku pořízení a po dobu držby podstatného vlivu
 • Eliminace dopadu vzájemných vztahů – zůstatků v rámci všech konsolidačních metod

Samostudium s řešením příkladů v MS Excel. 

Úterý 22. 11. 2024 – Specifické oblasti konsolidace

 • Stručné opakování a zpětná vazba ze samostatného studia, příprava na test
 • Konsolidace zahraniční dceřiné společnosti a související kurzové přepočty (CZ vs. IFRS)
 • Víceúrovňová konsolidace a techniky přímé a nepřímé konsolidace
 • Změny konsolidačních metod v návaznosti na změny míry vlivu (CZ vs. IFRS)
 • Majetkové účasti v dceřiném, společném, přidruženém podniku v samostatné účetní závěrce investora (CZ vs. IFRS)
 • Závěrečný test

Výhody pro Vás

Občerstvení a oběd
 • Oběd je zahrnut v ceně semináře.
 • Podává se v blízkosti místa konání semináře, zpravidla ve stejné budově.
 • Doprovodíme vás až na místo a zase zpět, budete-li chtít.
 • Máte-li dietní omezení, napište nám prosím předem na info@kursy.cz, zajistíme vám vhodné menu.
 • Další občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Získáte certifikát
 • Na závěr kurzu absolvujete závěrečný test.
 • Po jeho úspěšném vyřešení získáte certifikát.

Lektor

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Účetní expert, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE. Konzultant a odborný lektor v oblasti IFRS a podnikových konsolidací. Člen kontrolního výboru RVDA, člen Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR, autor a spoluautor odborných…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

1.10. – 22.10.2024

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

19 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

V rámci Akademie se setkáte s pojmy jako:

Akademie Dashöfer, Specialista na konsolidaci, vícedenní seminář, konsolidace certifikát, vícedenní kurz, konsolidace účetní závěrky, kurz Praha, konsolidovaná účetní závěrka seminář, konsolidovaná účetní závěrka kurz, konsolidace podle IFRS, konsolidace podle českých předpisů, konsolidace, atd.