Akademie Dashöfer

Specialista na odpadové hospodářství

Naučte se efektivně nakládat s odpady!

Ing. Tomáš Lank

V průběhu Akademie (odborného kurzu) Specialista na odpadové hospodářství získáte potřebné vědomosti o všech povinnostech, které musí každý původce odpadu plnit. Od skladování a shromažďování odpadů, vedení evidence a ohlašování odpadů, až po obchodování s odpady a specifické odpadové toky. Vše prakticky a tak, aby to dávalo ekonomický smysl. Teoretický základ je doplněný o sdílení reálných zkušeností z praxe. Kurz je ukončený závěrečným testem a certifikátem.

Pro koho je Akademie určena

Všem, kteří se ucházejí o pozici podnikového ekologa nebo odpadového hospodáře nebo už tuto funkci vykonávají a potřebují si osvěžit znalosti a nové povinnosti podle nových odpadových předpisů. Zajímat bude i starosty obcí a pracovníky z odboru životního prostředí, kterých se nové odpadové zákony také dotkly.

Výhody Akademie

Výhodou Akademie je, že si problematiku celé odpadové agendy osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném bloku dostanete úkol pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorem během dalšího semináře. 

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Po absolvování kurzu budete specialistou na odpadové hospodářství, na což získáte certifikát.

Obsah

Rozsah studia: 4 dny (vždy 9 až 15h)

Podmínky: není vyžadována předchozí zkušenost v oblasti odpadového hospodářství

Ukončení: závěrečný test a následný certifikát

1. den - Původce odpadu, jeho legislativní povinnosti a předcházení vzniku odpadů
Datum: 3. 9. 2024

 • Základní legislativní přehled z oblasti nakládání s odpady, výrobky s ukončenou životností a obaly
 • Postupy při vyřizování povolování zařízení případně (ORP, KÚ, KHS)
 • Přestupky a přestupková řízení (ČIŽP, MŽP)
 • Přehled zákonných lhůt v oblasti nakládání s odpady
 • Zpracování vnitřních předpisů pro nakládání s vyjmenovanými druhy odpadů
 • Hierarchie nakládání s odpady a povinnosti vyplývající pro původce
 • Podmínky vyvedení odpadu z režimu odpadu, vedlejší produkty

2. den - Skladování a shromažďování odpadů
Datum: 10. 9. 2024

 • Povinnosti při soustřeďování, shromažďování a skladování odpadů
 • Zpracování provozních a havarijních řádů skladů a shromažďovacích míst odpadů v návaznosti na příbuzné legislativní předpisy (zákon o vodách, o ovzduší, EIA)
 • Označení shromažďovacích prostředků (nádob)
 • Identifikační listy nebezpečného odpadu, balení nebezpečných odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady u původce
 • Předávání odpadů, možnosti nakládání s odpadem u původce a dokladování
 • Ověření oprávněnosti osob přebírajících odpad
 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady
 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s odpady z podnikatelské činnosti
 • Zapojení původců do systému obce

3. den - Evidence a ohlašování odpadů
Datum: 17. 9. 2024

 • Zařazování odpadů podle kategorií, druhů a materiálů
 • Vedení průběžné evidence o produkci a nakládání s odpady v rozsahu stanoveném zákonem
 • Zpracování ročního hlášení o nakládání s odpady včetně jeho předání do ISPOP
 • Zpracování ročního statistického hlášení o produkci odpadů
 • Doprava a přeshraniční přeprava odpadů
 • Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a ADR
 • Odpady z obalů – evidence obalů a výkazy
 • Zpětný odběr

4. den - Specifické odpadové toky a obchodování s odpady vč. ekonomiky nakládání s odpady
Datum: 24. 9. 2024

 • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče
 • Kaly z čistíren odpadních vod
 • Biologicky rozložitelné odpady
 • Komunitní kompostování
 • Stavební a demoliční odpady
 • Nové možnosti nakládání s daným odpadem a nové technologie v odpadovém hospodářství
 • Obchodování s odpady, znalost nákladů a výnosů za odpady, znalost kvality odpadů

Organizace dne:

9:00 - 10:15 Výukový blok I.
10:15 - 10:30 Přestávka na kávu
10:30 - 11:45 Výukový blok II.
11:45 - 12:15 Oběd
12:15 - 13:30 Výukový blok III.
13:30 - 13:45 Přestávka na kávu
13:45 - 15:00 Výukový blok IV.
15:00 Závěr

Pozn: Prezenčně se bude kurz konat po přihlášení 5 a více účastníků na prezenční formu.

Výhody pro Vás

Bezproblémový přenos
 • Zúčastněte se on-line, je to snadné.
 • Ušetříte čas a náklady na dopravu.
 • Webinář si můžete pustit kdekoliv, na jakémkoliv zařízení, stačí připojení na internet a sluchátka.
 • Nemusíte nic instalovat, stačí připojit se na naše stránky a my vás provedeme potřebným nastavením. Odkaz vám zašleme den před konáním a také hodinu před začátkem webináře.
 • Garantujeme vám plnou technickou podporu před i během přenosu - telefonicky, e-mailem či pomocí on-line chatu. Nemusíte mít žádné technické dovednosti.
 • Pro přenos používáme špičkové vybavení a intuitivní streamovací prostředí.
 • Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu.
Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.
Získáte certifikát
 • Na závěr kurzu absolvujete závěrečný test.
 • Po jeho úspěšném vyřešení získáte certifikát.
Sledujte i ze záznamu
 • Nehodí se vám termín semináře? Přihlaste se i tak a podívejte se na jeho záznam.
 • Záznam máte dostupný 7 dní po skončení semináře.
 • Najdete ho na stejné adrese jako původní live stream.
 • K jeho přehrání nemusíte nic instalovat.

Lektor

Ing. Tomáš Lank

je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Z počátku své praxe nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady, od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru ŽP. Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.9. – 24.9.2024

9:00 - 15:00

Praha

CUBE Office Center

Přihlásit Připomenout

19 990,- Kč

3.9. – 24.9.2024

9:00 - 15:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

19 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.