Akademie Dashöfer

Specialista na účetnictví a mzdové účetnictví - pokročilý

Ing. Ivana Zatloukalová

V první části Akademie si prohloubíte účetní znalosti. Objasníme Vám provázanost nákladů a výnosů, aktiv a pasiv v souvislosti s hospodařením společnosti. Pomůžeme účetním se zorientovat v účetních výkazech, ukážeme provázanost účetních operací během kalendářního roku s návazností na roční závěrku a uzavření účetního období. Ukážeme daňovou optimalizaci hospodářského výsledku až k výpočtu výsledné daně z příjmů právnických osob. Pomocí finanční analýzy se zaměříme na hospodaření společnosti, na schopnost společnosti vytvářet nové zdroje k dosažení zisku. Ve mzdové části si prohloubíte znalosti a připravíte se na zvládání složitějších případů z praxe, které se nemusí každý měsíc vyskytovat.

Pro koho je určen tento vícedenní seminář

Seminář je určen zkušenějším pracovníkům účtáren, kteří vedou účetnictví a zároveň mzdovou agendu.

Pracovníkům, kteří vedle vedení účetnictví sestavují účetní závěrky, daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Účetním, kteří účetní závěrku připravují, vedoucím pracovníkům finančních útvarů. Studentům středních a vysoký škol k doplnění jejich studia. Dále je určen specialistům, kteří se zaměřují na nákladový controlling.

Výhody tohoto vícedenního semináře

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku osvojíte postupně, a tím bude dosaženo intenzivnějšího prohloubení znalostí. Vše je doprovázeno příklady z praxe. Po každém absolvovaném bloku dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorkou během dalšího dne Akademie. 

Seminář Vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí. Po úspěšně zdolaném testu získáte certifikát.

Po dobu měsíce listopadu mají účastníci k dispozici on-line knihovnu Účetnictví profi.

Po absolvování Akademie se stanete specialistou na účetnictví a vedení mzdové agendy - pokročilým, na což získáte certifikát.

Lze se přhlásit i na účetní a mzdovou část jednotlivě:

Obsah účetní části

4. 11. 2019 (pondělí)

 • Principy účtování a specifikace účtování v jednotlivých účetních třídách – dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný, finanční, zásoby, finanční majetek, závazkové vztahy, kurzové rozdíly, přímé a nepřímé daně, časové rozlišení, vlastní kapitál, změny základního kapitálu, rezervy a další
 • Metody účetnictví – zachycování procesů v účetnictví 

5. 11. 2019 (úterý)

 • Finanční účetnictví – Finanční účetnictví má za úkol informovat o reálných hospodářských procesech ve společnosti, proto se zaměříme na kategorizaci účetních jednotek, sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, cash flow, přehledu o změnách základního kapitálu.

6. 11. 2019 (středa)

 • Hospodářský výsledekoptimalizace hospodářského výsledku, výpočet hospodářského výsledku před a po zdanění, rozbor položek zvyšující a snižující základ daně, základ daně, slevy na dani, výpočet splatné a odložené daně, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, výroční zpráva, zveřejňování účetní závěrky

7. 11. 2019 (čtvrtek)

 • Finanční analýza a její metody – nákladový controlling – analýza účetnictví poměrovými ukazateli, souhrnné indexy hodnocení, dlouhodobé a krátkodobé plánování. Ukazatele nám pomáhají zjistit, zda je společnost v insolvenci, druhotné platební neschopnosti nebo v úpadku. Zda je nutné přijmou opatření k revitalizaci společnosti nebo přijmou radikálnější opatření jako je například konkurz.
 • Závěrečný test 

Obsah mzdové části

28. 11. 2019 a 29. 11. 2019 (čtvrtek a pátek)

 • Srážky ze mzdy, insolvence zaměstnance
 • Insolvence zaměstnavatelů a jaká jsou práva zaměstnance, když je zaměstnavatel v insolvenci
 • Specifické kategorie zaměstnanců
  • Cizinci
  • Jednatelé s. r. o.
  • Agenturní zaměstnanci
  • Poživatelé důchodů
  • Ženy, mladiství
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Cestovní náhrady – paušalizace, vnitřní předpis
 • Vnitřní mzdový předpis, pracovní řád
 • Zaměstnanecké benefity
 • Zvýšení kvalifikace
 • Odstupné, konkurenční doložka
 • Příprava na kontroly, pokuty v pracovněprávních vztazích
 • Oprava chyb, bezdůvodné obohacení
 • Archivace dokladů 

Závěrečný test – ukončení

Výuka probíhá každý den od 9 do 16 hodin (hodinová pauza na oběd + 2 x 15 minut na občerstvení).

Lektor

Ing. Ivana Zatloukalová

Lektorka účetních a daňových kurzů. Absolvovala VŠE - obor ekonomika, management. Pracuje na pozici vedoucí ekonomické kanceláře, provádí činnost účetních poradců, mimo jiné i pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, oddělení hospodářské kriminality PČR Olomouc, Šumperk, Jeseník.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

4.11. – 29.11.2019

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

33 900,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.