Akademie Dashöfer

Specialista na ukončování pracovního poměru - pracovněprávní, personální a manažerské aspekty

Mgr. Veronika Plešková, LL.M.

O tom, že ukončování pracovněprávního vztahu nebývá vždy jednoduché, svědčí zkušenosti mnoha personalistů a manažerů a také bohatá soudní judikatura. Tento proces klade nemalé nároky jak na detailní znalosti zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, tak vyžaduje osobní zralost a dobré komunikační a vyjednávací schopnosti. Těmto situacím se v praxi nevyhneme a jsou náročné, ať již jde o jednotlivé ukončení pracovního poměru či hromadné propouštění vyvolané hospodářskou situací firmy či ekonomickým cyklem. Jak je zvládnout bez právních vad, osobních křivd a případné soudní dohry, Vás naučí renomovaní odborníci v rámci této Akademie.

Obsah:

 

 1. den (10. 3. 2020)

Personálně-manažerská část – Předávání výpovědí, zvládání náročných situací

 • Příprava na předání výpovědi
 • Struktura výpovědního rozhovoru
 • Potenciální reakce zaměstnance při předání výpovědi a s odstupem času
 • Čemu je třeba se vyhnout a co naopak neopomenout během rozhovoru
 • Nácvik zvládání předání výpovědi
 • Praktické rady na závěr

 

 1. den (11. 3. 2020)

Pracovněprávní část – Ukončování pracovního poměru

 

HR audit (stav smluvní dokumentace a vnitřních předpisů)

 • kdy začít?
 • předmět HR auditu
 • nejčastější problematické oblasti
 • implementace nápravných opatření (dodatky, napomenutí, …)

 

Když už nelze jinak, aneb minimalizace rizik při ukončování pracovních poměrů

 • proces hromadného propouštění
 • ukončení zaměstnanců v pracovní neschopnosti, na mateřské a rodičovské dovolené
 • ukončení u zaměstnanců s prokázanou nemocí z povolání
 • informační a projednací povinnosti vůči odborové organizaci, úřadům a jejich náležitosti

 

Jednotlivé způsoby ukončení pracovněprávního vztahu včetně upozornění na častá pochybení

 • dohoda
 • výpověď daná zaměstnavatelem
 • okamžité ukončení pracovního poměru
 • další případy ukončení pracovního poměru (ve zkušební době, po uplynutí doby určité, smrtí)
 • odvolání z vedoucího místa a vzdání se ho
 • neplatné ukončení pracovního poměru

 

Lektor

Mgr. Veronika Plešková, LL.M.

vedoucí advokátka, HAVEL & PARTNERS, s. r. o., advokátní kancelář, specialistka na oblast pracovního, imigračního a obchodního práva, dále na oblast práva sociálního zabezpečení. Věnuje se také přednáškové a publikační činnosti v oblasti pracovního práva.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.3. – 11.3.2020

9:00 - 17:00

Praha

Adresa bude upřesněna

17990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.