On-line seminář pro specialisty

Specialista pro interní oznamování a ochranu oznamovatelů (Whistleblowing)

v podnikové praxi

Připravte se na novou právní úpravu

JUDr. Pavel Koukal

Přihlaste se na tuto akademii a komplexně se seznámíte s problematikou interních kanálů pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové praxi, a to jak z hlediska tzv. best practice v rámci korporátní compliance, tak i z hlediska stávající i připravované nové právní úpravy. Zvláštní pozornost je věnována otázkám spojeným se zaváděním whistleblowingu jako nástroje interní i externí komunikace v rámci podniku (organizace) a konkrétními požadavky na ochranu oznamovatelů vůči tzv. odvetným opatřením. Samostatný blok semináře se zabývá novou právní úpravou směrnice EU o ochraně oznamovatelů a navazující prováděcí úpravě v České republice.

On-line akademie je určena pro

členy orgánů a vrcholového managementu obchodních společností, pracovníky odpovědné za oblast Corporate Governance & Risk & Compliance, jakož i pro podnikové právníky a vedoucí personálních úseků (HR).

Obsah on-line akademie

  1. Úvod do širší problematiky whistleblowingu jako nástroje korporátní compliance i plnění právních povinností.
  2. Whistleblowing jako nástroj interní a externí komunikace – způsoby zavádění a praktického fungování.
  3. Ochrana oznamovatelů a zákaz tzv. odvetných opatření.
  4. Whistleblowing a zpracování osobních údajů.
  5. Nová evropská právní úprava – Směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
  6. Aktuální stav transpozice nové evropské úpravy v České republice.
  7. Konzultace, závěrečný test

Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, získáte certifikát.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

JUDr. Pavel Koukal

Advokát/ Associate Partner

je advokátem kanceláře Rödl & Partner, ve které působí jako vedoucí právního týmu a odborné skupiny pro Compliance a korporátní odpovědnost. Dlouhodobě se specializuje na oblast soutěžního, správního a korporátního práva a souvisejících otázek řízení a správy obchodních korporací (Corporate Governance), vnitřních…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.3. – 29.3.2023

9:00 - 13:30

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

9 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Whistleblowing Ochrana oznamovatelů Interní oznamování