On-line seminář pro specialisty

Specialista pro interní oznamování a ochranu oznamovatelů (Whistleblowing)

v podnikové praxi

Připravte se na novou právní úpravu

JUDr. Pavel Koukal

Přihlaste se na tuto on-line akademii a komplexně se seznámíte s problematikou interních kanálů pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové praxi, a to jak z hlediska tzv. best practice v rámci korporátní compliance, tak i z hlediska nové právní úpravy zákona o ochraně oznamovatelů. Zvláštní pozornost je věnována otázkám spojeným se zaváděním a provozováním whistleblowingu jako nástroje interní i externí komunikace v rámci podniku (organizace) a konkrétními požadavky na ochranu oznamovatelů vůči tzv. odvetným opatřením. Samostatné bloky on-line akademie se zabývají postavením a úkoly tzv. příslušné osoby, jakož i jejím postupem při přijímání oznámení a prověřování jejich důvodnosti včetně interního vyšetřování (investigace). On-line akademie zohledňuje vedle právní úpravy směrnice EU o ochraně oznamovatelů a zákona o ochraně oznamovatelů účinného od 1. srpna 2023 rovněž požadavky a doporučení mezinárodního standardu ISO 37002:2021 (Whistleblowing management systems).

On-line akademie je určena pro

členy orgánů a vrcholového managementu obchodních společností, pracovníky odpovědné za oblast Corporate Governance & Risk & Compliance, jakož i pro podnikové právníky a vedoucí personálních úseků (HR).

Obsah on-line akademie

 • Úvod do širší problematiky whistleblowingu jako nástroje korporátní compliance i plnění právních povinností.
 • Whistleblowing jako nástroj interní a externí komunikace – způsoby zavádění a praktického fungování.
 • Význam mezinárodního standardu ISO 37002:2021.
 • Nová evropská právní úprava – Směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
 • Vybrané důležité otázky z právní úpravy ochrany oznamovatelů na Slovensku, Německu a Rakousku s možným dopadem na české povinné subjekty.
 • Nový zákon o ochraně oznamovatelů účinný od 1. srpna 2023.
 • Povinné subjekty a vnitřní oznamovací systém.
 • Postavení, úkoly a činnost tzv. příslušné osoby.
 • Přijímání oznámení a komunikace s oznamovatelem.
 • Posuzování důvodnosti oznámení a interní investigace.
 • Ochrana oznamovatelů a zákaz tzv. odvetných opatření.
 • Whistleblowing a zpracování osobních údajů.
 • Konzultace, závěrečný test.

Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, získáte certifikát.

Výhody pro Vás

Bezproblémový přenos
 • Zúčastněte se on-line, je to snadné.
 • Ušetříte čas a náklady na dopravu.
 • Webinář si můžete pustit kdekoliv, na jakémkoliv zařízení, stačí připojení na internet a sluchátka.
 • Nemusíte nic instalovat, stačí připojit se na naše stránky a my vás provedeme potřebným nastavením. Odkaz vám zašleme den před konáním a také hodinu před začátkem webináře.
 • Garantujeme vám plnou technickou podporu před i během přenosu - telefonicky, e-mailem či pomocí on-line chatu. Nemusíte mít žádné technické dovednosti.
 • Pro přenos používáme špičkové vybavení a intuitivní streamovací prostředí.
 • Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.
Získáte certifikát
 • Na závěr kurzu absolvujete závěrečný test.
 • Po jeho úspěšném vyřešení získáte certifikát.
Sledujte i ze záznamu
 • Nehodí se vám termín semináře? Přihlaste se i tak a podívejte se na jeho záznam.
 • Záznam máte dostupný 7 dní po skončení semináře.
 • Najdete ho na stejné adrese jako původní live stream.
 • K jeho přehrání nemusíte nic instalovat.

Lektor

JUDr. Pavel Koukal

Advokát/ Associate Partner

je advokátem kanceláře Rödl & Partner, ve které působí jako vedoucí právního týmu a odborné skupiny pro Compliance a korporátní odpovědnost. Dlouhodobě se specializuje na oblast soutěžního, správního a korporátního práva a souvisejících otázek řízení a správy obchodních korporací (Corporate Governance), vnitřních…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.9. – 13.9.2023

9:00 - 14:30

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

9 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Whistleblowing Ochrana oznamovatelů Interní oznamování