On-line seminář

Specifika zaměstnávání rodičů s dětmi

JUDr. Jaroslav Stránský

Prezentace souhrnu pravidel, která dopadají na specifickou skupinu zaměstnanců, jimiž jsou rodiče malých dětí. V rámci semináře budou především zdůrazněny změny, které s účinností k 1. říjnu 2023 přinesla transpoziční novela zákoníku práce, která implementovala směrnici o rovnováze mezi rodinným a pracovním životem.

Obsah webináře:

  • Právo zaměstnanců s malými dětmi na kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nová možnost požádat o obnovení dosavadního stavu
  • Vážné provozní důvody, na jejichž základě může zaměstnavatel žádosti zaměstnanců odmítnout, povinnost písemného zdůvodnění
  • Nová možnost požádat o práci na dálku
  • Změny v žádosti o čerpání rodičovské dovolené
  • Specifická pravidla v oblasti rozvrhování pracovní doby a práce přesčas
  • Zvláštnosti při přeložení a vysílání na pracovní cestu
  • Další případy, kdy je zaměstnavatel povinen přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnanců s dětmi (například čerpání dovolené)

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

15.11.2023

13:00 - 14:30

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.