On-line seminář

Společné příjmy a podnikání manželů v daních

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor možností zdaňování příjmů ze společného jmění manželů a možností společného podnikání manželů z pohledu daní, zejména daně z příjmů.

Výběr z obsahu:

  • připomenutí úpravy společného jmění manželů v pojetí občanského práva, vymezení manželé pro účely daní z příjmů a související definice pro další výklad,
  • vztahy mezi manželi individuálně podnikajícími jako OSVČ (spolupráce manželů, podnikání v rámci rodinného závodu, rozdělování příjmů na spolupracující osobu),
  • další možnosti společného podnikání manželů (ve společnosti - dříve „sdružení bez právní subjektivity“, v rámci obchodní nebo osobní společnosti),
  • manželé a zdanění dalších společných příjmů (rozbor možností podle jednotlivých dílčích základů),
  • ostatní související problematika (využívání slevy na manžela, uplatnění daňového zvýhodnění na děti, dary poskytnuté ze společného jmění manželů a další),
  • související výklad a stanoviska GFŘ a MF.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.11.2021

14:00 - 15:30

On-line

1 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.