On-line seminář

Spolupráce TDS, koordinátora BOZP a stavbyvedoucího

v souvislostech

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Vzájemná součinnost stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP při práci na staveništi je nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci stavby. Co to v dnešním pojetí legislativy znamená, se dovíte na praktickém semináři, kterým vás provede zkušená poradkyně a auditorka v řízení kvality ve stavebnictví.

Na akci se dozvíte:

  • jaká jsou specifika výstavbového procesu a fáze přípravy a realizace stavby;
  • jaké postavení mají při realizaci stavby stavbyvedoucí, TDS a koordinátor BOZP;
  • jak právní předpisy definují úkoly a odpovědnosti stavbyvedoucího, TDS a koordinátora BOZP;
  • které právní požadavky zajišťují jejich součinnost;
  • jak se smluvně zabezpečují úlohy stavbyvedoucího, TDS a koordinátora BOZP;
  • jak krok za krokem postupovat v plnění právních a smluvních požadavků;
  • jaké jsou úlohy stavbyvedoucího, TDS a koordinátora BOZP v plnění požadavků státního a správního dozoru;
  • jaké jsou problémové oblasti a jejich úspěšné zvládnutí v požadované spolupráci.

Lektor

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Lektorka je absolventem fakulty stavební ČVUT, kde dále i několik let vyučovala. V průběhu celoživotní praxe postupně získala zkušenosti v manažerských a dozorových pozicích přípravy a realizace staveb. V současné době působí jako technický expert, auditor a poradce v řízení kvality ve stavebnictví. Z této činnosti čerpá základní podněty pro její…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

1.6.2023

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.