On-line seminář

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Legislativní rámec, kompetence, rizika

Mgr. Marika Kropíková

Jaké jsou konkrétní způsoby spolupráce mezi vyučujícími v dané třídě a asistentem pedagoga?

Na on-line semináři se seznámíte s legislativním rámcem kompetencí asistenta pedagoga přiřazeného ke třídě a konkrétnímu k žákovi v dané třídě s ohledem na podpůrná opatření. Lektorka se dále zmíní o kompetencích jednotlivých pedagogů, kteří spolupracují s asistentem pedagoga. A také Vás upozorní i na rizika, která během spolupráce mohou vyvstat.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.12.2021

13:00 - 15:00

On-line

1 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.