On-line seminář

Stavební právo dnes a zítra: dotčené orgány

Co znamená nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. pro soustavu úředních orgánů ČR?

Mgr. Martina Pavelková

Seznamte se s problematikou dotčených orgánů vykonávajících působnost v rámci postupů podle stavebního zákona. Věnovat se budeme obecné a speciální právní úpravě činnosti dotčených orgánů ve správním řádu a ve stavebním zákoně, a to se zaměřením na formu jejich činnosti, druhy vydávaných aktů a procesní možnosti obrany proti nim. Zjistíte, jaká je právní úprava podle stávajícího stavebního zákona a právní úprava podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Ve druhé části webináře se dovíte ty nejzásadnější změny v působnosti jednotlivých dotčených orgánů, které přináší soubor změnových zákonů přijatý společně s novým stavebním zákonem (č. 284/2021 Sb.).

On-line seminář je určen pro

pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory.

Obsah on-line semináře

  • Úvod – obecně ke stávající i nové právní úpravě dotčených orgánů
  • Dotčené orgány a jejich činnost ve stávající právní úpravě správního řádu a stavebního zákona
  • Dotčené orgány a jejich činnost v nové právní úpravě správního řádu a stavebního zákona
  • Přehled nejzásadnějších změn v působnosti dotčených orgánů v jednotlivých zvláštních právních předpisech přijaté v souvislosti s novým stavebním zákonem
  • Závěrečné shrnutí, dotazy

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Martina Pavelková

Absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Pracuje na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě nejrůznějších témat…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.11.2021

10:00 - 13:00

On-line

3 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.